Узагальнення знань з теми "Кількість речовини.Закон Авогадро. Молярна маса, молярний об*єм. Відносна густина газу за іншим газом"

Додано: 4 січня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 37 разів
20 запитань
Запитання 1

Яка кількість молекул міститься в 0,25 моль кисню?

варіанти відповідей

1,2505 · 1023 молекул 

4 · 1023 молекул 

1,505 · 1023 молекул 

6,02 · 1023 молекул 

Запитання 2

Визначте число молекул, які містяться у 8 моль карбон(ІІ) оксиду

варіанти відповідей

5 · 1024

12 · 1023

3,04 · 1023

4,816 · 1024

Запитання 3

Яку кількість речовини становить 3,612 · 1023 атомів Фосфору?

варіанти відповідей

0,6 моль

1,2 моль

2 моль

6 моль

Запитання 4

Більшу кількість речовини становить 24 · 1022 або 2 · 1024 атомів Алюмінію?

варіанти відповідей

2 · 1024 атомів Алюмінію

24 · 1022  атомів Алюмінію

Запитання 5

Скільки атомів Оксигену міститься у 2 моль води?

варіанти відповідей

4,204 · 1024

1,204 · 1024

5 · 1023

8 · 1024

Запитання 6

Обчисліть, маса якої з речовин більша 5 моль води або 1,4 моль хлору

варіанти відповідей

5 моль води

1,4 моль хлору

однакові

Запитання 7

Визначте масу натрій карбонату Na2CO3, узятого кількістю речовини 0,25 моль.

варіанти відповідей

12 г

44 г

26,5 г

36,5 г

Запитання 8

Визначте масу суміші, яка складається з 10 моль водню й 5 моль кисню?

Підказка: обчисліть масу кожного газу окремо, а потім додайте.

варіанти відповідей

180 г

50 г

240 г

60 г

Запитання 9

Обчисліть кількість речовини азоту, яка міститься в 70 г цього газу. Скільки молекул міститься в цій масі азоту?

варіанти відповідей

4,5 моль; 2,505 · 1023 молекул

2,5 моль; 4,505 · 1023 молекул

2,5 моль; 1,505 · 1024 молекул

6,5 моль; 1,505 · 1023 молекул

Запитання 10

Зразок деякої речовини містить 2,11 · 1024 молекул. Маса цього зразка становить 154 г. Обчисліть молярну масу цієї речовини.

варіанти відповідей

44 г/моль

24 г/моль

34 г/моль

62 г/моль

Запитання 11

Визначте число молекул Br2 у бромі масою 3,2 г.

варіанти відповідей

4,2 · 1023 молекул

1,2 · 1022 молекул

6 · 1022 молекул

14,2 · 1024 молекул

Запитання 12

Яку кількість речовини становить 3,01 · 1024атомів Натрію? Визначте масу цих атомів.

варіанти відповідей

5 моль; 117,3 г.

15 моль; 120,3 г.

25 моль; 180 г.

4 моль; 64 г.

Запитання 13

Який об'єм займають 10 г кисню за н. у.?

варіанти відповідей

17 л

8 л

7 л

12 л

Запитання 14

Який об'єм займають 3 · 1023 молекул карбон(IV) оксиду за н. у.?

варіанти відповідей

11, 2 л

22,4 л

36,6 л

44 л

Запитання 15

У посудині об'ємом 11,2 л міститься водень за н. у. Визначте його масу. Скільки молекул водню в цьому об'ємі?

варіанти відповідей

4 г; 5,01 · 1023

1 г; 6,01 · 1022

7 г; 9,01 · 1024

1 г; 3,01 · 1023

Запитання 16

У посудині міститься 12 г вуглекислого газу й 8 г кисню. Який об'єм займає ця суміш за н. у.?

варіанти відповідей

11,6 л

22,4 л

114 л

56 л

Запитання 17

Визначте об'єм, який займе за нормальних умов газова суміш, що містить водень масою 1,4 г і азот масою 5,6 г.

варіанти відповідей

56 л

84, 2 л

20,16 л

12, 78 л

Запитання 18

Відносна густина газу за воднем становить 8. Карбон складає 75 % його маси, Гідроген — 25 %. Визначте молекулярну формулу речовини.

варіанти відповідей

CH4

SiH4

CO2

CCl4

Запитання 19

Маса 1 л газу за н. у. дорівнює 1,251 г. Обчисліть відносну густину газу за воднем

варіанти відповідей

47

14

63

2

Запитання 20

Обчисліть відносну густину за воднем газової суміші, яка складається з нітроген(ІІ) оксиду об'ємом 86 л і нітроген(ІV) оксиду об'ємом 18 л.

варіанти відповідей

14

5

28,6

16,35.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест