Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Узагальнюючий контроль знань з курсу хімії 9 класу "Спирти. Карбонові кислоти". 2 варіант.

Додано: 3 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1969 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу одноосновних насичених кислот :

варіанти відповідей

CnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2n+1COOH

CnH2nO

Запитання 2

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-NO2

-COH

-COOH

Запитання 3

Вкажіть формулу і назву спирта, який є отрутою:

варіанти відповідей

С2Н5ОН, етанол

С3Н7ОН, пропанол

СН3ОН, метанол

С4Н9ОН, бутанол

Запитання 4

Вкажіть формулу карбонової кислоти, яка за нормальних умов є рідиною:

варіанти відповідей

СН3СООН

С8Н17СООН

С15Н21СООН

С15Н31СООН

Запитання 5

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити гліцерол:

варіанти відповідей

CuSO4

CuO

Cu(OH)2

CuCl2

Запитання 6

Вкажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом;

рідина без запаху;

добре розчиняється у воді;

поганоразчиняється у воді.

Запитання 7

Вкажіть форули гомологів етанової кислоти:

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С2Н5СООН

С3Н8

С4Н9СООН

Запитання 8

Вкажіть формулу гліцеролу:

варіанти відповідей

СН3ОН

СН2ОН - СН2ОН

С3Н7СООН

СН2ОН - СНОН - СН2ОН

Запитання 9

Вкажіть продукти реакції

СН3COОН + MgO -->

варіанти відповідей

CH3COOMg і H2O

(CH3COO)2Mg і H2

(CH3COO)2Mg і H2O

MgO і CO2 і H2O

Запитання 10

Вкажіть реакції, які не відбуваються:

варіанти відповідей

Mg + 2CH3COOH --> (CH3COO)2Mg + H2

2CH3COOH + MgCO3 ---> (CH3COO)2Mg + CO2 + H2O

2C2H5OH + MgO -->(С2Н5O)2Mg + H2

2CH3COOH + Hg ---> (CH3COO)2Hg + H2

Запитання 11

Вкажіть реагенти для перетворень:

С2Н4 ---> C2H5OH ---> CO2

варіанти відповідей

H2O

H2

O2

NaOH

Запитання 12

Розв'яжіть задвчу.

Який об'єм водню утвориться (н.у.) під час взаємодії 24 г етанової кислоти з достатьньою кількістю калію?

варіанти відповідей

22, 4 л

2,24 л

4,48 л

44,8 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест