Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Властивості алканів, алкенів, алкінів.

Додано: 7 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 158 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть вид хімічного зв'язку між атомами Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

йонний

донорно-акцепторний

Запитання 2

Виберіть електронну конфігурацію збудженого стану атома Карбону

варіанти відповідей

2S2 2p2

2S1 2p3

2S0 2p4

2S2 2p4

Запитання 3

укажіть стан гібридизації атома Карбону

варіанти відповідей

sp3

sp2

sp

sp4

Запитання 4

Укажіть види ізомеризації для алканів

варіанти відповідей

структурна

міжкласова

по місцеположенню радикалів

по місцеположенню характеристичної групи

Запитання 5

Укажіть види ізомеризації для алкенів

варіанти відповідей

структурна

по місцеположенню кратного зв'язку

міжкласова ізомерія з циклоаканами

міжкласова з алкінами

Запитання 6

виберіть назви для даної реакції

варіанти відповідей

заміщення

хлорування

приєднання

насичення

Запитання 7

Пропан-бутанову суміш використовують для автономного опалення. Виберіть формули речовин

варіанти відповідей

С3Н8

С4Н8

С5Н12

С6Н14

С4Н10

Запитання 8

Укажіть назву реакції, об'ємні співвідношення реагентів та молярну масу продукту

варіанти відповідей

1:2

4:2

166

168

170

приєднання

заміщення

окиснення

Запитання 9

Укажіть голомогічний ряд, до якого належить органічний реагент в реакції. Вкажіть назву реакції та загальну суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

7

8

окиснення

часткове окиснення

заміщення

сполучення

алкен

алкін

Запитання 10

Розрахуйте ступінь полімеризації. якщо середня молярна маса поліетилену 3360 г/моль

варіанти відповідей

120

240

336

28

Запитання 11

Які фізичні властивості складників нафти взято до уваги при здійсненні перегонки нафти?

варіанти відповідей

молярна маса

температуру кипіння та пароутворення

температуру кристалізації

колір

запах

Запитання 12

Вкажіть назву реакції, формулу другого продукту реакції, назву другого продукту реакції. Визначіть , у якому із продуктів масова частка Гідрогену більша ( в (1) чи (2))?

варіанти відповідей

крекінг

(1)>(2)

подрібнення

С9Н18

5Н12

нонен

(2)>(1)

пентан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест