Узагальнюючий контроль знань з курсу хімії 9 класу "Спирти. Карбонові кислоти". 1 варіант.

Тест дозволяє перевірити знання учня про будову, систематичну номенклатуру спиртів і карбонових кислот, а також знання їх загальних формул та характеристичних груп, гомологічних рядів, фізичних та хімічних властивостей, якісних реакцій та їх застосування.

Додано: 3 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1078 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

варіанти відповідей

СnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2nO

CnH2nO2

Запитання 2

Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту:

варіанти відповідей

-ол;

-ен;

-он;

-аль;

Запитання 3

Вкажіть формулу етилового спирту:

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С2Н5СООН

С3Н7ОН

Запитання 4

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна розпізнати гліцерол:

варіанти відповідей

свіжовиготовлений купрум(ІІ) гідроксід;

амоніаковий розчин Ag2O;

натрій гідроксид;

ферум(ІІІ) хлорид.

Запитання 5

Вкажіть речовину, за допомогою якої можно визначити оцтову кислоту:

варіанти відповідей

калій гідроксид;

аргентум(І) оксид;

лакмус;

фенолфталеїн.

Запитання 6

Вкажить фізичні властивості метанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом;

рідина без запаху;

добре розчиняється у воді;

погано розчиняється у воді;

має температуру кіпіння 1000С

Запитання 7

Вкажіть формули гомологів етанолу:

варіанти відповідей

СН3ОН

СН3-О-СН3

С3Н7СООН

С3Н7ОН

Запитання 8

Вкажіть формулу етановой кислоти:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

СН3СН2СООН

С2Н5ОН

Запитання 9

Вкажіть продукт реакції:

СН3СООН + Са -->

варіанти відповідей

CO2 i H2O

(CH3COO)2Ca i H2O

(CH3COO)2Ca, CO2, H2O

(CH3COO)2Ca i H2

Запитання 10

Вкажіть реакції, які не відбуваються:

варіанти відповідей

2CH3COOH + Mg --> (CH3COO)2Mg + H2

C2H5OH + 3 O2 --> 2CO2 + 3H2O

2CH3COOH + Ag --> CH3COOAg + H2

CH3COOH + SO2 --> CH3SO3 + CO2 + H2O

Запитання 11

Вкажіть реагенти для здійснення перетворень:

С2H2 --> C2H4 --> C2H5OH

варіанти відповідей

H2

O2

NaOH

H2O

Запитання 12

Розв'яжіть задачу.

Який об'єм вуглекслого газу утвориться (н.у.) під час взаємодії 500г крейди з достатьньой кількостю етанової кислоти?

варіанти відповідей

22,4 л

12, 2 л

1,12 л

112 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест