18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Узагальнюючий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки» Варіант 1

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 47 разів
18 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

варіанти відповідей

CnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2nO

CnH2nO2

Запитання 2

Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту:

варіанти відповідей

-ол-

-ен-

-он-

-аль-

Запитання 3

Вкажіть формулу етилового спирту:

варіанти відповідей

CH3 - OH

C2H5 - OH

C2H5 - COOH

C3H7 - OH

Запитання 4

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна розпізнати гліцерол:

варіанти відповідей

свіжовиготовлений купрум(ІІ) гідроксид

амоніаковий розчин Ag2O

натрій гідроксид

ферум(ІІІ) хлорид

Запитання 5

Вкажіть правильне твердження:

Жири — це естери:

варіанти відповідей

етанолу і вищих карбонових кислот

гліцеролу й оцтової кислоти

гліцеролу і вищих карбонових кислот

етанолу й оцтової кислоти

Запитання 6

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити оцтову 

кислоту:

варіанти відповідей

калій гідроксид

арґентум(І) оксид

лакмус

фенолфталеїн

Запитання 7

Вкажіть формулу глюкози:

варіанти відповідей

C6H12O6

(C6H10O5)n

C12H22O11

C2H5OH

Запитання 8

Вкажіть формулу крохмалю:

варіанти відповідей

C6H12O6

(C6H10O5)n

C12H22O11

C2H5OH

Запитання 9

Вкажіть фізичні властивості метанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

 має температуру кипіння 100°С

Запитання 10

Вкажіть формули гомологів етанолу:

варіанти відповідей

CH3 - OH

CH3 - O - СH3

C3H7 - COOH

C3H7 - OH

Запитання 11

Вкажіть сполуки, за допомогою яких можна розпізнати багатоатомні спирти:

варіанти відповідей

купрум(ІІ) оксид

 купрум(ІІ) сульфат

натрій

натрій гідроксид

Запитання 12

Вкажіть формули вищих насичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

C17H35COOH

CH3 - COOH

C17H33COOH

C15H31COOH

Запитання 13

Вкажіть функціональні групи глюкози:

варіанти відповідей

карбонільна

гідроксогрупа

аміногрупа

нітрогрупа

Запитання 14

Вкажіть сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти та натрій гідроксиду:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

 натрій ацетат

водень

вода

Запитання 15

Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - ---Формула

1) Оцтова кислота ____________а) CH3OH

2) Метанол __________________б) CH 3COOH

3) Етанол ____________________в) CH3 - CHOH - CH3

4) Гліцерол___________________г) CH2OH - CHOH - CH2OH

_____________________________д) C2H5OH

варіанти відповідей

1-А, 2-В, 3-Д, 4-Г

1-Б, 2-Д, 3-А, 4-Г

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-Г

Запитання 16

Встановіть відповідність.

.......Реагенти .............................Продукти реакції

1) CH3COOH + Ca →..................а) CO2 і H2O

2) CH3COOH + CaCO3→.............б) (CH3COO)2Ca, H2O

3) CH3OH + Ca →.......................в) (CH3COO)2Ca, CO2 і H2O

4) CH3COOH + CaO →...............г)(CH3COO)2Ca, Н2

......................................................д) (CH3O)2Ca i H2

варіанти відповідей

1-Б, 2-В, 3-Д, 4-Г

1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-В

1-Г, 2-В, 3-Д, 4-Б

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д

Запитання 17

Встановіть послідовність збільшення молекулярних мас:

а) етанол;

б) етанова кислота;

в) пропаналь;

г) фенол.

варіанти відповідей

А, В, Б, Г

В, Г, Б, А

А, Б, Г, В

В, Б, А, Г

Запитання 18

Розв’яжіть задачу. 

Який об’єм вуглекислого газу утвориться (н. у.) під час взаємодії 800 г крейди, яка містить 20 % домішок, з достатньою кількістю етанової кислоти?

варіанти відповідей

22,4 л

11,2 л

44,8 л

35,8 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест