Узагальнюючий урок за розділом 7 "Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст."

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка галузь промисловості західноукраїнських земель була найбільш розвиненою?

варіанти відповідей

цукрова

нафтодобувна

металургійна

лісопильна

Запитання 2

Яка галузь сільськгосподарського виробництва західноукраїнских земель давала товарну продукцію для експорту?

варіанти відповідей

зернова

цукрова

тваринництво

борошномельна

Запитання 3

Яка організація здійснювала координацію українського кооперативного руху в Галичині?

варіанти відповідей

Крайовий союз ревізіний

Крайовий молочарський союз

Просвіта

Селянська каса

Запитання 4

Коли відбувся масовий селянський страйк у Галичині?

варіанти відповідей

1900

1901

1902

1903

Запитання 5

Хто очолював делегацію українців Галичини, яка в 1906 р. звернулася до імператора з проханням змінити в краї виборче законодавство?

варіанти відповідей

Лонгін Цегельський

Михайло Грушевський

Адам Коцко

Андрій Шептицький

Запитання 6

Коли утворилася "Національна рада русинів на Буковині"?

варіанти відповідей

квітень 1903 р.

листопад 1905 р.

червень 1907 р.

грудень 1908 р.

Запитання 7

Вкажіть друкований орган народовців Закарпаття на початку ХХ ст.

варіанти відповідей

Руська правда

Вільнодумський союз

Зоря

Наука

Запитання 8

Яку мету переслідували галицькі народовці створюючи фізкультурно-спортивне товариство "Сокіл"?

варіанти відповідей

фізичний розвиток членів товариства

пробудження національної свідомості й національно-патріотичне виховання молоді

участь у спортивних заходах

підняття інтелектуального рівня молоді

Запитання 9

Які нові риси в розвитку сільського господарства з'явилися на початку ХХ ст?

варіанти відповідей

поява великих селянських господарств

збільшення кількості селянських господарств

зменшення кількості селянських господарств

зменшення площі селянських земельних наділів

Запитання 10

Вкажіть причини, які спонукали селян до еміграції до Північної Америки

варіанти відповідей

малоземелля

політичні переслідування

соціальні проблеми

пошук родичів

Запитання 11

Коли було запроваджено загальне й рівне вибоче право?

варіанти відповідей

1905 р.

1906 р.

1907 р.

1908 р.

Запитання 12

Прагнення відокремлення від дердави якої-небудь області або регіону це-

варіанти відповідей

патріотизм

націоналізм

марксизм

сепаратизм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест