Вектор. Рівні вектори. Колінеарні вектори.

Додано: 21 березня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 304 рази
12 запитань
Запитання 1

Вектор - це...  

варіанти відповідей

пряма

напрямлений відрізок

відрізок

промінь

Запитання 2

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

модуль координат

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 3

Нульовий вектор- ...  

варіанти відповідей

не можна зобразити

абсолютна величина дорівнює нулю

початок вектора збігається з кінцем

модуль дорівнює 1

Запитання 4

Серед зображених на рисунку векторів вказати рівні.

 

варіанти відповідей

 ̅b і ̅c

  ̅b і ̅a

  ̅b і ̅d

 ̅a і ̅c

Запитання 5

Серед зображених на рисунку векторів вказати протилежні.

варіанти відповідей

 ̅b і ̅c

  ̅b і ̅a

  ̅b і ̅d

  ̅a і ̅c

Запитання 6

Оберіть вірне твердження

варіанти відповідей

а̅ і  ̅b протилежні

а̅ і с̅ колінеарні

а̅ і  ̅b протилежно напрямлені

а̅ і с̅ однаково напрямлені (співнапрямлені)

 ̅b і с̅ протилежно напрямлені

 ̅b і с̅ протилежні

а̅ і с̅ рівні

 ̅b і с̅ колінеарні

Запитання 7

На якому малюнку зображено протилежні вектори

варіанти відповідей
Запитання 8

Як називаються два ненульові вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій?

варіанти відповідей

 рівні

співнапрямлені

 колінеарні

протилежнонапрямлені

Запитання 9

Яка з наведених величин є векторною? 

варіанти відповідей

 маса

об'єм

швидкість

час

сила

Запитання 10

Якщо початок і кінець вектора одна й та сама точка, він називається...

варіанти відповідей

колінеарним

перпендикулярним

рівним

нульовим

одиничним

Запитання 11

На рисунку дано паралелограм АВСD. Укажіть вектор, що дорівнює вектору C̅B̅

варіанти відповідей

A̅D̅

D̅A̅

B̅C̅

C̅D̅

Запитання 12

Чотирикутник ABCD є прямокутником. Укажіть правильну рівність.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест