Вектори в просторі

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 41 раз
12 запитань
Запитання 1

ABCDEF - правильний шестикутник, де точка O - точка перетину його діагоналей. Яка з рівностей правильна?

варіанти відповідей

Вектор ВС = вектору СО

Вектор ВС = вектору FE

Вектор FO = вектору CO

Вектор EO = вектору FE

Вектор OB = вектору BC

Запитання 2

Знайти координати вектора АВ, якщо А(-1;2;-3), В(4;-1;2).

варіанти відповідей

(3;1;-1)

(3/2; 1/2; -1/2)

(-5;3;-5)

(5;-3;5)

інша відповідь

Запитання 3

Знайти модуль вектора а(2;-1;1).

варіанти відповідей

1

2

√3

√5

√6

Запитання 4

Дано вектори a,b,c. Відомо, що різницею векторів a і b є вектор c. Координати векторів a(-2;4;0), b(x;y;z), c(4;-1;3). Знайти x, y, z.

варіанти відповідей

x=-6; y=5; z=-3

x=6; y=5; z=-3

x=-6; y=-5; z=-3

x=-6; y=5; z=3

інша відповідь

Запитання 5

Задано вектори a(4;-8;6) і b(0;-1;2). Знайти координати вектора m=1/2a +2b

варіанти відповідей

(2;-2;-1)

(-2;-6;7)

(8;-18;16)

(2;-6;7)

(2;-6;-7)

Запитання 6

Дано вектори a(1;-2;3), b(2;0;6), c(-2;4;-6), d(-1;2;3). Яка з пар векторів колінеарна?

варіанти відповідей

Вектори a і b

Вектори a і c

Вектори a і d

Вектори b і c

Вектори c і d

Запитання 7

Чому дорівнює скалярний добуток векторів a(-1;2;-4) і b(-5;0;1).

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

3

Запитання 8

Знайти вектор a2, якщо координати вектора a(-1;2;-1).

варіанти відповідей

0

2

4

6

інша відповідь

Запитання 9

φ - кут між векторами a і b. Знайти скалярний добуток векторів a і b, якщо довжини векторів a і b відповідно дорівнюють 2√3 і 3, а кут φ=150°.

варіанти відповідей

-9

-3

0

3

9

Запитання 10

Дано вектори a(-1;2;0), b(4;2;1), c(1;0;-4).

Знайти всі пари взаємно перпендикулярних векторів.

варіанти відповідей

Вектори a і b

Вектори a і b та вектори b і c

Вектори b і c та вектори a і c

Вектори b і c

немає таких пар

Запитання 11

Модуль вектора p(-1;3; -√m) дорівнює 4. Знайти m .

варіанти відповідей

-6

-5

5

6

0

Запитання 12

Знайти градусну міру кута між векторами a і b, якщо відомі координати векторів a(0;3;-3) та b(2;0;-2).

варіанти відповідей

90°

45°

150°

60°

30°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест