Самостійна робота. "Відбивання та заломлення світла"

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

Якщо кут падіння дорівнює 40°, то кут відбивання дорівнює..

варіанти відповідей

 40°

 50°

 80°

 20°

Запитання 2

Кут α на малюнку є кутом...

варіанти відповідей

 Падіння

 Заломлення

Відбивання

Запитання 3

Вкажіть перпендикуляр, дивлячись на малюнок:

варіанти відповідей

СО

ВО

ОК

Запитання 4

На даному малюнку S1 це...

варіанти відповідей

 Дійсне зображення

Розбіжний пучок світла

 Уявне зображення

 Збіжний пучок світла

Запитання 5

Дівчинка стоїть на відстані 2 м від плоского джеркала. На якій відстані від дівчинки знаходиться її відображення?

варіанти відповідей

2 м

4 м

1 м

8 м

Запитання 6

На малюнку границя поділу двох середовищ позначено як ...

варіанти відповідей

 MN

 АО

 ОС

 ОВ

α

γ

β

ОК

Запитання 7

На малюнку відбитий промінь позначено як ...

варіанти відповідей

 MN

АО

ОВ

КО

 α

 β

 γ

Запитання 8

На малюнку заломлений промінь позначено як ...

варіанти відповідей

АО

ОВ

ОК

 α

ОС

 γ

Запитання 9

На малюнку кут заломлення позначено як ...

варіанти відповідей

АО

ОС

ОВ

 α

 γ

β

Запитання 10

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя і заломлений промінь? 

варіанти відповідей

 Лежать на одній поверхні  

Лежать на одній прямій

Лежать в одній площині

Лежать на одному промені

Запитання 11

Яка формула виражає закон заломлення світла?

варіанти відповідей

sinα / sinγ = n21

 α = γ

 A/t = N

Запитання 12

Зміну напрямку поширення світла при проходженні його через межу поділу двох середовищ називають ...

варіанти відповідей

відбиванням світла.

заломленням світла.

 поглинанням світла.

 накладанням світла.

Запитання 13

Як записують ІІ закон заломлення світла?

варіанти відповідей

 α = β

 n = Sinα/Sinγ

 n = Sinα/Sinβ

 n = Sinφ/Sinβ

Запитання 14

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°. 

варіанти відповідей

180°.

45°.

30°.

90°.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест