Відокремлені уточнюючі члени речення

Додано: 6 травня 2023
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 703 рази
13 запитань
Запитання 1

Укажіть речення з уточнюючими додатками (деякі розділові знаки опущено).

варіанти відповідей

В кінці села коло самої Раставиці стояла хата старого Петра Джері.

Окрім Добрині було поранено ще кілька чоловік.

Замість чистого, спокійного дзеркала бушували тепер люті воли.

Хліба змиті дощем яскраво зеленіли.

Запитання 2

Укажіть речення, яке ускладнене відокремленим уточнюючим членом.

варіанти відповідей

Тут серед степової тиші казка сама просилася в слово.

Я впізнав у ньому лелеку.

Тільки Лиско лежить коло дверей простягши передні лапи положивши на них голову.

Ген за мальвами хата виплива з далини.

Запитання 3

Уточнюючий додаток є у реченні:

варіанти відповідей

Іван Сошенко земляк молодого художника допомагав йому у всьому.

У всьому треба знати міру особливо у похвалах.

Тут далеко від рідної землі він ще більше відчував глибоку тугу за нею.

Наснились сині проліски мені і я щаслива плакала вві сні.

Запитання 4

Уточнюючими можуть бути

варіанти відповідей

Тільки другорядні члени речення

Всі члени речення

Тільки головні члени речення

Запитання 5


Уточнюючі члени речення

варіанти відповідей

уточнюють, конкретизують поняття, звужують його

розділяють різні поняття

це однорідні члени речення

Запитання 6

Уточнюючі члени речення на письмі виділяються

варіанти відповідей

усіма розділовими знаками

не виділяються нічим

комами або тире

комами

Запитання 7

Уточнювальні члени речення бувають

варіанти відповідей

прості, складні і складені

поширені і непоширені

однорідні і неоднорідні

Запитання 8

Уточнювальні члени речення можуть приєднуватися словами

варіанти відповідей

в, до , при

тобто, цебто, себто, або

то, та, і, у, а

Запитання 9

Укажіть речення, в якому допущено пунктуаційну помилку.

варіанти відповідей

Забувши сміх, і промовки, і жарти, ми слухали, схилившися на парти.

Не піймавши на крадіжці, не кажи, що злодій.

Прославши скатерті при обелісках, своїх солдатів поминають вдови.

Під'їжджаючи додому разом з Катериною Кравчина помічає світло і рух у домі.

Запитання 10

Правильно розставлено розділові знаки у реченні

варіанти відповідей

Сиділи руки поскладавши, для них все празники були.  

На краю обрію, ледве виступаючи з вечірньої мгли, маячіє місто. 

Сонце примкнувши вії, уже спускалося на землю. 

Запитання 11

Уточнювальні члени наявні в усіх реченнях, КРІМ

варіанти відповідей

Внизу десь під самими вікнами почувся гомін чужих голосів.

Сонця на землі видно не було але вгорі у небі жайворонки були вже золотими.

На околиці села біля самого байраку живе Йосип Вихор.

Улітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип.

Запитання 12

Уточнювальні члени відповідають на питання

варіанти відповідей

як? де? коли? куди? звідки?

чого? кого ? кому? чому? ким? чим?

а де саме? а коли саме? а як саме? а що саме? 

Запитання 13

Які члени речення називають уточнювальними?

варіанти відповідей

Члени речення, які відносяться до одного й того самого члена речення й виконують однакові синтаксичні функції.

Слова або сполучення слів, які називають особу або предмет, до яких звертається мовець.

Члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи або обмежуючи їх значення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест