10 клас. Розв'язування завдань на вимірювання відстаней у просторі

ДОМАШНЯ САМОСТІЙНА РОБОТА

Додано: 26 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.

варіанти відповідей

6 см

144 см

36 см

12 см

Запитання 2

Кут β між прямою і площиною може бути …

варіанти відповідей

Кут β – будь-який  

Кут β – гострий 

0º ≤ β ≤ 90º

Запитання 3

Кутом між похилою і площиною називають кут між …

варіанти відповідей

Похилою та перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої

Похилою та її проекцією на дану площину

Перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої та проекцією похилої

Запитання 4

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Запитання 5

Якщо точка М простору рівновіддалена від вершин прямокутника, то основою перпендикуляра, опущеного з точки М на площину прямокутника, є 

варіанти відповідей

Вершина прямокутника

Центр кола, описаного навколо прямокутника

Довільна точка площини

Запитання 6

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …

варіанти відповідей

Її проекцією на площину

Перпендикуляром, проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 7

Кут між площиною многокутника і її проекцією 45°,

площа проекції 10 см 2. Знайти площу многокутника у просторі.

варіанти відповідей

10см2

10√3см2

5см2

10√2см2

Запитання 8

Кінці відрізка АВ, що не перетинає площину β знаходяться на відстанях 10 см і 13 см від цієї площини. на якій відстані від площини знаходиться середина цього відрізка?

варіанти відповідей

11 см

11,5 см

12 см

12,5 см

Запитання 9

Точки К, L, М — середини ребер SA, SB, SC тетраедра SABC. Яке взаємне розміщення площин АВС і KLM ?

варіанти відповідей

Перетинаються;

збігаються;

паралельні;

визначити неможливо.

Запитання 10

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть кут, між прямою AC1 і площиноюDD1C1

варіанти відповідей

ABC

A1B1C1

BCC1

BCD1

C1AC

Запитання 11

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть кут, між прямою BD1 і площиною A1B1C

варіанти відповідей

ABC

D1BB1

BCC1

CBD1

C1AC

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест