Вища математика

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Визначник - це...

варіанти відповідей

Матриця

Число

Множина

Запитання 2

Порядок визначника - це....

варіанти відповідей

Діапазон значень його елементів

Значення визначника

Число його рядків та стовпців

Запитання 3

Визначник матриці дорівнює

4 -2 -1

-1 3 -1

1 -2 2

варіанти відповідей

15

20

10

Запитання 4

Правило трикутників - це....

варіанти відповідей

Правило для знаходження визначників будь-якого порядку

Правило для знаходження визначників третього порядку

Правило для знаходження визначників другого порядку

Запитання 5

Порядок можна визначити лише у матриці даного виду:

варіанти відповідей

Прямокутної

Квадратної

Будь-якої

Запитання 6

Діагональною називають матрицю, у якої

варіанти відповідей

Усі елементи окрім елементів головної діагоналі дорівнюють 0

Усі елементи головної діагоналі дорівнюють 1

Усі елементи головної діагоналі дорівнюють 0.

Запитання 7

Методи розв"язування систем лінійних рівнянь з трьома невідомими:

варіанти відповідей

Метод Коші, метод Гаусса, Метод Крамера

Матричний метод, метод Лагранжа, Метод Крамера

Матричний метод, метод Крамера, метод Гаусса

Запитання 8

Яка трійка чисел є розв"язком системи лінійних рівнянь

варіанти відповідей

(5;1;1)

(5;-1;1)

(2;-1;1)

Запитання 9

Знайдіть похідну функції: у=х3-3х2+4х-2

варіанти відповідей

2-6х+4

х2+6х+4

2+6х2+4

2-6х-4

Запитання 10

Дано вектори а (3; – 1; 6) і b(1; 2;-4). Знайти

координати      вектора n, якщо n = 2a – 3b.

варіанти відповідей

n(3;-8;24)

n(2;-8;24)

n(3;8;-24)

n(3;6;24)

Запитання 11

Обчисліть границю

варіанти відповідей

0

1

2

1/2

Запитання 12

Знайдіть інтеграл ∫6x5dx

варіанти відповідей

4 + С

30х4 + С

6 + С

 х6 + С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест