я здаю зно з математики

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Обчисліть скалярний добуток векторів (-2;4;0) і (3;-2;7)

підказка: формула скалярного добутку х1х21у2+z1z2

варіанти відповідей

-14

2

√20+√13

√33

√7

Запитання 2

На рисунку зображено паралелограм ABCD. Які з наведених тверджень є правильними?

підказка : повторіть властивості паралелограма

варіанти відповідей
Запитання 3

Задано дві мимобіжні прямі a і b. Скільки існує різних площин, які проходять через пряму a та є паралельними прямій b?


Повторіть означення мимобіжних прямих, властивості їх

варіанти відповідей

жодної

одна

дві

три

безліч

Запитання 4

Пряма с перетинає паралельні прямі a і b. Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3?

варіанти відповідей
Запитання 5

Укажіть, які з наведених тверджень НЕПРАВИЛЬНІ.


1)Будь які дві прямі завжди лежать в одній площині.

2)Якщо дві площини мають одну спільну точку, то в цих площин існує принаймні ще одна спільна точка.

3)Пряма і площина можуть мати не більше однієї спільної точки.

варіанти відповідей

1) і 2)

2) і 3)

1) і 3)

1),2) і 3)

3)

Запитання 6

Переріз куба не може бути ...

варіанти відповідей

трикутником

чотирикутником

п'ятикутником

шестикутником

семикутником

Запитання 7

Через сторону AB трикутника ABC проведено площину, віддалену від вершини C на 6 см.Знайдіть відстань від точки перетину медіан трикутника до цієї площини.


Коментар: що таке відстань в геомерії?

повторіть подібність трикутників;

томка перетину медіан ділить її у відношенні 2:1;

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

5 см

Запитання 8

Відстань від точки до двох перпендикулярних площин дорівнюють 6 см та 8 см.Знайдіть відстань від цієї точки до прямої перетину цих площин.


коментар: перпендикулярні площини малювали як ноутбук, пам'ятаєте?

теорему Піфагора згадали?

варіанти відповідей

6см

8см

9см

10см

14см

Запитання 9

На відрізку АВ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину МВ. Визначте довжину відрізка АВ, якщо МВ = 12см.


примітка : це задача із ЗНО минулих років

варіанти відповідей

54 см

36 см

24 см

48 см

12 см

Запитання 10

У трикутнику АВС, АВ= 16см, ВС=5см, зовнішній кут при вершині В дорівнює 600 .Знайти сторону АС.


коментар: згадайте теорему косинусів

подивіться , чому дорівнює косинус 1200

варіанти відповідей

√38 см

4√7 см

19 см

√201 см

21 см

Запитання 11

Площа основи циліндра 36Π см2. Знайти площу осьового перерізу циліндра, якщо його висота дорівнює 10см.


намалюйте малюнок,

осьовий переріз - яка фігура?

варіанти відповідей

180 см2

360 см2

60 см2

120 см2

64 см2

Запитання 12

За якого значення к вектори а̅ (8; к; 6) і с̅ (4; 2; 3) будуть перпендикулярними?


згадайте умову перпендикулярності векторів, складіть рівняння і знайдіть к.


 

варіанти відповідей

-25

25

-5

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест