Підсумкова контрольна робота (алгебра)

Додано: 2 червня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 235 разів
30 запитань
Запитання 1

За перший день у магазині продали 60% усієї картоплі,що становило 150 кг.Скільки усього кг картоплі було спочатку у магазині?

варіанти відповідей

900 кг

600 кг

250 кг

210 кг

Запитання 2

Виконати дії:

64:(2,75+0,45)-4,8

варіанти відповідей

2,8

195,2

5,2

15,2

Запитання 3

Спростити вираз (1-sinx)(1+sinx).


варіанти відповідей

cos2x

sin2 x

0

cosx

Запитання 4

tgπ/4cosπ/2sin3π/2=

.

варіанти відповідей

1

0

√3/2

-1

Запитання 5

Знайти область визначення функції y=(16-x2).

варіанти відповідей

(-∞;-4)∪(4;+∞)

(-∞;4)

(-4;4)

[-4;4]

Запитання 6

Знайти значення виразу log1326-log132.

варіанти відповідей

2

-2

13

1

Запитання 7

Скільки коренів має рівняння sin2x=3?

варіанти відповідей

безліч

жодного

два

один

Запитання 8

Якщо при переході через точку х0 похідна функції у=f(x) змінює знак з «+» на «-», то...

варіанти відповідей

х0 - точка мінімуму

х0 - точка максимуму

х0 - точка дотику

х0 - точка перегину

Запитання 9

Розв'язати рівняння 4⋅3x=-12.

варіанти відповідей

(1/2;2)

рівняння не має коренів

1

-1

Запитання 10

Розв'язати рівняння log22x=4.

варіанти відповідей

(0,25;4)

(0,5;2)

4

16

Запитання 11

Розв'язати рівняння log22 x - 2log2 x - 3 = 0 і вказати добуток його коренів.

варіанти відповідей

0,25

0,5

16

4

Запитання 12

Скільки коренів має рівняння соs2x=1?

варіанти відповідей

жоднрго

один

два

безліч

Запитання 13

Розвязати нерівність 3х<35х+8 .

варіанти відповідей

(-2;+∞)

(2;+∞)

(-∞;2)

(-∞;-2)

Запитання 14

Скільки цілих чисел є розв'язками нерівності log0,5 (x+3)≥ -1.

варіанти відповідей

одне

два

три

жодне

Запитання 15

На одиничному колі зображено точку Р( –0,6; 0,8) і кут α


Визначте sin α.


варіанти відповідей

-0,6

0,8

-0,8

-0,75

Запитання 16

Серед наведених функцій укажіть складену функцію .

варіанти відповідей

y=√x

y=tg2x

y=3x-5

y=4x

Запитання 17

Яка з рівностей правильна? 

варіанти відповідей

cos2x=cos2 x + sin2x

sin2x=cos2 x - sin2x

cos2x=cos2 x - sin2x

sin2x=cosxsinx

Запитання 18

Яка з рівностей правильна? 

варіанти відповідей

abƒ(x)dx = F(a) - F(b)

abƒ(x)dx = F(b) + F(a)

∫ƒ(x)dx = F(b ) - F(a)

abƒ(x)dx = F(b) - F(a)

Запитання 19

Яка з рівностей правильна? 

варіанти відповідей

(f⋅g)'=f '+g '

(f⋅g)'=f '⋅g '

(f⋅g)'=f 'g - f g '

(f⋅g)'=f 'g + f g '

Запитання 20

Яка з поданих функцій є показниковою? 

варіанти відповідей

у=- 3х

у=х3

у=5х

у=3х+5

Запитання 21

У якому випадку правильно знайдено похідну функції у=5х3+3?

варіанти відповідей

y'=12x2 +3

y'=4x2

y'=15x2

y'=15x+3

Запитання 22

Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t)=8+0,2t (м/с). Знайдіть шлях, який пройшло тіло за інтервал часу від t1=10c. до t2=20c.

варіанти відповідей

110 м.

10 м.

100 м.

86 м.

Запитання 23

Знайти площу заштрихованої фігури

варіанти відповідей

6,8

16,6

1,4

6,2

Запитання 24

Обчисліть.

варіанти відповідей

6

8

3

9

Запитання 25

Вказати інтеграл для обчислення площі фігури, обмеженої лініями y=x2 , y=0, x=2.


варіанти відповідей

04x2dx

02(x2-x)dx

022xdx

02x3∕3dx

02x2dx

Запитання 26

Обчисліть інтеграл 12 10х4dx


варіанти відповідей

62

66

64

162

Запитання 27

Обчисліть інтеграл 12 (х + 2) dx

варіанти відповідей

3,5

4

2,5

3

Запитання 28

Знайти похідну функції y=sin5+e5.

варіанти відповідей

y'=cos5+e5

y'=cos5+5e4

y'=0

y'= -cos5

Запитання 29

Знайти похідну функції y=5sin7x-7x2+7.

варіанти відповідей

5cos7x-14x

35cos7x-7x

35cos7x-14x

5cos7x-7x

Запитання 30

Знайти критичні точки функції f(x)=x3/3- x2 -3x

варіанти відповідей

0

-3 і -1

-3 і 1

-1 і 3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест