Вищі карбонові кислоти. Жири.

Додано: 7 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 161 раз
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть основне біологічне значення жирів:

варіанти відповідей

Каталізатори більшості біологічних процесів

Джерело енергії в організмі

Носії генної інформації

Носії спадкової інформації

Запитання 2

Вкажіть причину, за якої олеїнова кислота є рідиною

варіанти відповідей

наявність рухливого атому Гідрогену

наявність водневих зв'язків

наявність подвійного зв'язку у вуглеводневому радикалі

велике значення відносної молекулярної масси

Запитання 3

Які функції в організмі виконують жири:

варіанти відповідей

 будівельну

каталітичну

терморегуляційну

захисну

  транспортну

Запитання 4

Вкажіть карбонову кислоту, яка за нормальних умов є твердою речовиною

варіанти відповідей

CH3COOH

C4H9COOH

C2H5COOH

C17H35COOH

Запитання 5

Мило належить до класу: 

варіанти відповідей

солей

естерів

спиртів

карбонових кислот

Запитання 6

Вкажіть функціональну групу карбонових кислот

варіанти відповідей

-ОН

-СООН

-NH2

-COH

Запитання 7

Яка молярна маса етанової кислоти

варіанти відповідей

50

60

40

65

Запитання 8

Позначте правильне твердження щодо мила:

варіанти відповідей

Утворюється гліцеролом та вищими карбоновими кислотами

Рідкі мила є солями Калію, тверді - Натрію.

Утворюється карбоновими кислотами з числом атомів Карбону не більше за 5

Надзвичайно важко розчиняються у воді.

Запитання 9

Позначте формули вищих насичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

С15Н31СООН

С17Н35СООН

 С17Н33СООН

С17Н31СООН

Запитання 10

Зазначте назву спирту, з якого утворюються жири.

варіанти відповідей

Метанол

Пропанол

Гліцерол

Бутанол

Запитання 11

До вищих карбонових кислот відносять:

варіанти відповідей

метанову, етанову, бутанову

гексанову, пентанову

пропанову, етанову, гептанову

пальмітинову, стеаринову, олеїнову

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест