29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Властивості алканів

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
13 запитань
Запитання 1

Для алканів характерні реакції

варіанти відповідей

приєднання

взаємодія з кислотами

взаємодія з лугами

заміщення

Запитання 2

Термічний розклад алканів можливий при

варіанти відповідей

наявності каталізатора

відсутності кисню

сильному нагріванні

наявності світла

Запитання 3

Загальна формула алканів

варіанти відповідей

CnH2n+1

CnH2n-1

CnH2n

CnH2n+2

Запитання 4

Визначте алкан молекулярна маса якого дорівнює 72 г/моль

варіанти відповідей

метан

етан

пентан

гексан

Запитання 5

Визначте продукти горіння ( повного окиснення)алканів

варіанти відповідей

СО2

Н2О

Н2

Сl2

Запитання 6

Реакції галогенування алканів можуть відбуватися

варіанти відповідей

при підвищенній температурі

в темряві

при освітленні

при наявності хлоридної кислоти

Запитання 7

Порахуйте кількість коефіцієнтів в реакції горіння бутану

варіанти відповідей

33

21

6

36

Запитання 8

Оберіть формулу хлороформу

варіанти відповідей

CHCl3

CH2Cl

CCl4

Cl2

Запитання 9

Назвіть реакцію

варіанти відповідей

Крекінг

Галогенування

Синтез Вюрца

Заміщення

Запитання 10

Оберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

 СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 11

Яка з речовин є ізомером гексану?

варіанти відповідей

2 - метилпентан

3 - метилпентан

2-метилгексан

пентан

Запитання 12

Яка із сполук є гомологом пентану

варіанти відповідей

етан

2,3 - диметилбутан

гептан

нонан

Запитання 13

Укажіть характеристику, яка властива ізомерам

варіанти відповідей

 подібні за хімічною будовою

однаковий якісний та кількісний склад

склад молекул відрізняється на одну або кілька груп атомів СН2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест