12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Властивості ненасичених вуглеводнів

Додано: 19 листопада 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу найближчого гомологу ацетилену

варіанти відповідей

С4Н8

С2Н4

С3Н4

С3Н6

С4Н6

Запитання 2

До реакцій дегідрування відносяться

варіанти відповідей
Запитання 3

Вкажіть рядок речовин, які можуть вступати в реакцію приєднання з етиленовими вуглеводнями

варіанти відповідей

лише водень і галогени

лише водень і вода

лише галогени і галогеноводні

водень, галогени, галогеноводні і вода

лише водень, галогени і галогеноводні

Запитання 4

Визачте речовини А і В і вкажіть їхні формули: А +2В = С4Н6СІ4

варіанти відповідей

А - С4Н8, В - СІ2

А - С4Н6, В - СІ2

А - С4Н8, В - НСІ

А - С4Н10, В - НСІ

А - С4Н10, В - СІ2

Запитання 5

Вкажіть формули речовин, які реагують з бутеном

варіанти відповідей

NaOH, HBr, KMnO4, H2

NaCl, Na, H2, H2O

KMnO4, H2, CaO, Ca(OH)2

H2, Cl2, HCl, KMnO4

H2, NaOH, HBr, KMnO4

Запитання 6

Вкажіть масу хлору, що може приєднати етен кількістю речовини 0,1 моль.

варіанти відповідей

35,5г

71г

7,1г

14,2г

0,71г

Запитання 7

Обчисліть і вкажіть відносну густину пропену за воднем

варіанти відповідей

20

21

22

18

24

Запитання 8

Вкажіть назву речовини, структурна формула якої

СН3 - СН2 - С = С - СН2 - СН3

.................... |......|

....................CH3 C2H5

варіанти відповідей

3-етил, 4-метилгепт-3-ен

3-етил, 4-метилгекс-3-ен

3-метил, 4- етилгексан

3-етил, 4-метилгепт-4-ен

3-етил, 4-метилгекс-4-ен

Запитання 9

Визначте невідомий вуглеводень у реакції 2СхНу + 11О2 = 8СО2 + 6Н2О і вкажіть його назву

варіанти відповідей

бутен

бутин

бутан

пропен

пропан

Запитання 10

Вкажіть типи реакцій, властивий для ацетиленових вуглеводнів

варіанти відповідей

хлорування

заміщення

часткового окиснення

гідратації

дегідрування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест