Властивості та графіки тригонометричних функцій

Додано: 8 лютого
Предмет: Алгебра, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

На одиничному колі синус - це ...


варіанти відповідей

 абсциса точки

 

ордината точки

 

частка абсциси і ординати

 

частка ординати і абсциси

Запитання 2

Кутом якої чверті є кут, радіанна міра кута якого дорівнює 3,5 радіана?


 

варіанти відповідей

І

 

ІІ

ІІІ

 

ІV

Запитання 3

На одиничному колі зображено точку Р(-0,8; 0,6) і кут α (див. рисунок). Визначте sinα.

варіанти відповідей

-0,8

0,6

0,8

-0,6

-√3/2 

Запитання 4

Графік якої функції зображено на рисунку?

варіанти відповідей

y = sin x

y=cos x

Запитання 5

Графік якої функції зображено на рисунку?

варіанти відповідей

y=sin x

y=cos x

Запитання 6

Яка з функцій є парною?

варіанти відповідей

y=sin x

y=cos x

Запитання 7

На проміжку [-π/2; π/2] функція y=sin x...

варіанти відповідей

зростає

спадає

Запитання 8

Областю значень функції у=cos x є:

варіанти відповідей

 [ -1; 1 ] 

R

  [ -2; 1 ]

[ 0; 1 ]

Запитання 9

Областю визначення функції y = ctg x є:

варіанти відповідей

 [ -1; 1 ]  

х не дорівнює πn, n є Z

R

х не дорівнює 2πn, n є Z

Запитання 10

Парною є функція:

варіанти відповідей

y = sin x 

y = tg x

 y = cos x

y =ctg x

Запитання 11

Як називається графік функції синус?

варіанти відповідей

синусоїда

косинусоїда

Запитання 12

Обчислити sin(-4050)


варіанти відповідей

 1

  

-√2/2

  

-1

  

√2/2

Запитання 13

Доповніть вислів: Вираз cos(-1080 ) ...

варіанти відповідей

менше 0

більше 0

дорівнює 0 

Запитання 14

Який з виразів набуває додатного значення?

варіанти відповідей

sin43⁰⋅cos315⁰

sin550⁰⋅ctg35⁰

tg23⁰⋅cos190⁰

cos143⁰⋅sin35⁰

Запитання 15

Знайдіть значення виразу:

варіанти відповідей

2

-2

0

5

Запитання 16

Який знак має

варіанти відповідей

менше 0

більше 0

дорівнює 0

не знаю

Запитання 17

Який знак має

варіанти відповідей

менше 0

більше 0

дорівнює 0

не знаю

Запитання 18

Який знак має

варіанти відповідей

менше 0

більше 0

дорівнює 0

не знаю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест