Властивості та характеристика екосистем.

Додано: 13 лютого 2020
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 175 разів
11 запитань
Запитання 1

Сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним одне ціле - це

варіанти відповідей

вид

рід

популяція

екосистема

Запитання 2

Усім екосистемам притаманні спільні властивості:

варіанти відповідей

самоорганізація.

обмеженість

саморегуляція

стійкість

епізодичність

цілісність

Запитання 3

Сукупність екологічних процесів, що завдяки внутрішнім й зовнішнім екологічним зв′язкам забезпечують існування та розвиток екосистеми в часі - це:

варіанти відповідей

стан екосистеми

структура екосистеми

властивості екосистеми

функціонування екосистеми

Запитання 4

Будь-яка екосистема містить у своєму складі два головні компоненти:

варіанти відповідей

природний

штучний

абіотичний

біотичний

Запитання 5

Здатність підтримувати взаємозв'язки між компонентами екосистеми та з природним середовищем - це

варіанти відповідей

самовідтворення

саморегуляція

цілісність

стійкість

Запитання 6

У функціонуванні екосистем проявляється їхня головна еволюційно вихідна спільна функція:

варіанти відповідей

закон збереження маси

засвоєння, перетворення й передача речовин, енергії та їнформації

боротьба за існування

Запитання 7


Першою ланкою більшості ланцюгів живлення є:

варіанти відповідей

консументи

редуценти

продуценти

Запитання 8

Ланки трофічних ланцюгів, які формують гетеротрофні організми (рослиноїдні, всеїдні, м′ясоїдні) - це

варіанти відповідей

консумети

редуценти

продуценти

Запитання 9

Ланцюги, які починаються з мертвої органічної речовини і продовжуються безпосередньо редуцентами - це:

варіанти відповідей

детритні ланцюги живлення

пасовищні ланцюги живлення

Запитання 10

Речовини, енергія, інформація та динамічні якості природних екосистем перебувають у тісному взаємозв’язку, за якого зміна одного з показників неминуче призводить до змін інших за умови збереження загальних властивостей системи. Це

варіанти відповідей

закон піраміди енергії Р. Ліндемана

закон внутрішньої динамічної рівноваги екосистем

закон односпрямованості потоку енергії

Запитання 11

Правило екологічної піраміди:

варіанти відповідей

речовини, енергія, інформація та динамічні якості природних екосистем перебувають у тісному взаємозв’язку, за якого зміна одного з показників неминуче призводить до змін інших за умови збереження загальних властивостей системи

енергія, що її отримує екосистема, передається в одному напрямку від продуцентів до консументів і редуцентів

екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в десять разів менша від попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест