Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з екології 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Повторне використання шляхом переробки відходів виробництва, речей, продуктів, які втратили свої корисні якості називається:
Екологія, 11 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Які види альтернативної енергетики найперспективніші в Україні?
Приклад запитання: За походженням забруднення можуть бути:
Приклад запитання: Укажіть тип взаємовідносин між організмами: риба клоун та морський анемон.
Приклад запитання: Що таке вуглецевий слід?
Приклад запитання: Спільною ознакою глобальних екологічних проблем є...
Екологія, 11 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: 1. Першим етапом біосинтезу білка є процес:
Приклад запитання: За температури навколишнього середовища 15 °С температура у квітці арума може сягати 51 °С. Такі енергетичні витрати виправдані тим, що за високих температур краще випаровуються леткі речовини, які мають неприємний запах …
Приклад запитання: Виберіть приклади екологічних проблем атмосфери
Приклад запитання: Повітряна оболонка Землі має назву:
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Літосфера
Приклад запитання: Що таке літосфера
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Гідросфера Землі
Приклад запитання: Вода найбільш сприятлива для життя...
Приклад запитання: Які є принципи оцінювання екологічного стану?
Екологія, 11 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Де зосереджено основні запаси прісних вод на Землі?
Приклад запитання: Спільною ознакою глобальних екологічних проблем є...
Приклад запитання: По масштабах і розподілу забруднення є:
Екологія, 11 клас
Створено 24 березня
Приклад запитання: Зміст ознайомлення дітей з предметним довкіллям визначають:
Приклад запитання:  Складова вуха, в якій міститься вестибулярний апарат - це:
Приклад запитання: Впровадження правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних заходів спрямованих на зменшення споживання електричної енергії споживачами і на збільшення частки енергії, що споживається від відновлювальних джерел енергії – це:
Екологія, 11 клас
Створено 16 березня
Приклад запитання: Нижній шар атмосфери має назву:
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Екологія 11 клас
Приклад запитання: Екологія - це наука про....
Приклад запитання: Повторне використання шляхом переробки відходів виробництва, речей, продуктів, які втратили свої корисні якості називається:
Приклад запитання: Як називається газова оболонка, що оточує Землю?
Приклад запитання: Як називається газова оболонка, що оточує Землю?
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Парниковий ефект
Приклад запитання: Парниковий ефект виникає внаслідок накопичення в атмосфері:Оберіть декілька правильних відповідей
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Екологія 11 клас
Приклад запитання: Екологія - це наука про....
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Основи екології
Приклад запитання: Екологія вивчає -
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Адаптації
Приклад запитання: Яка форма симбіозу представлена
Екологія, 11 клас
Створено 15 лютого
Приклад запитання: Що означає поняття «екологія»?
Приклад запитання: Виберіть найменші екосистеми