Онлайн - тест з Екології

Тести з екології за матеріалами II семестру.

Додано: 2 травня 2019
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 242 рази
24 запитання
Запитання 1

Автор терміну «біосфера»:

варіанти відповідей

Е. Зюсс;

В. І. Вернадський;

Ж.Б. Ламарк.

Запитання 2

Якісно нова форм організації біосфери, що передбачає гармонійне співіснування людини і природи:

варіанти відповідей

біосфера;

ноосфера;

 екосистема

Запитання 3

Консументами І- го прядку є:

варіанти відповідей

 їжак, глухар, ласка,  

мураха, бабка,як

заєць, бджола, миша

павук, комар, вовк

Запитання 4

Продуцентами є:

варіанти відповідей

ялина, береза, конюшина

жук, картопля, корова

пшениця, сова, миша

Запитання 5

Єдина територіальна система, створена з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, називається:

варіанти відповідей

біорізноманіття 

екологічна мережа          

геосистема   

біосфера 

Запитання 6

До біосферних заповідників України належать:

варіанти відповідей

Медобори

 Асканія-Нова

 Мис Мар’ян

Карпатський

 Дунайський

 Розточчя

Єланецький степ

Чорноморський

Запитання 7

До вичерпних відновлюваних природних ресурсів належать:

варіанти відповідей

флора

мінеральні ресурси

родючі землі

енергія вітру

енергія води

фауна

 внутрішнє тепло планети

лісові ресурси

Запитання 8

До агроценозів належать: 

варіанти відповідей

 болото

парк

степ

лан

річка

 ставок

лісосмуга

діброва

Запитання 9

До заповідників національного значення належать:

варіанти відповідей

Медобори

 Мис Мар’ян

Дунайський

Розточчя

Асканія-Нова

 Карпатський 

Єланецький степ

Чорноморський

Запитання 10

До невичерпних природних ресурсів належать:

варіанти відповідей

 енергія води

 мінеральні ресурси

 внутрішнє тепло планети

  енергія вітру

флора

 лісові ресурси

 родючі землі

енергія Сонця

Запитання 11

До природних угрупувань належать:

варіанти відповідей

 болото

 діброва

 парк

степ

лан

 річка

ставок

лісосмуга

Запитання 12

Причина хімічного забруднення грунтів:

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі

радіоактивні відходи

пестициди

мікроорганізми

Запитання 13

 Заказник – це територія, де сільськогосподарські роботи:

варіанти відповідей

дозволяються;

обмежуються;

заборонені

Запитання 14

Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було:

варіанти відповідей

первинна еволюція,  

первинна сукцесія,  

вторинна сукцесія,

регресуюча сукцесія.

Запитання 15

Неконтрольована вирубка лісів призводить до:

варіанти відповідей

збільшення видового різноманіття фауни;

зменшення випаровування; 

зменшення об’ємів ґрунтових вод; 

порушення рівноваги вуглекислого газу в атмосфері.

Запитання 16

Збалансоване природокористування передбачає:

варіанти відповідей

діяльність, спрямовану на задоволення потреб людства; 

добування та переробку корисних копалин;

діяльність, спрямовану на промислове та господарське використання відновних природних ресурсів; 

діяльність, спрямовану на науково обґрунтоване використання, відновлення, та охорону природних ресурсів

Запитання 17

Технології, що дозволяють отримувати кінцеву продукцію з мінімальною витратою сировини та енергії:

варіанти відповідей

комплексні;

ресурсозберігаючі; 

інноваційні;

витратні.

Запитання 18

Система діяльності, яка дає змогу забезпечити використання природних ресусів у найбільш

ефективному режимі їх відновлення – це:

варіанти відповідей

збалансоване природокористування; 

екополітика;

ресурсозбереження; 

сталий розвиток.

Запитання 19

Здатність природних угрупувань чи окремих їх компонентів підтримувати певну швидкість відтворення – це:

варіанти відповідей

невиснажливе природокористування; 

біологічна продуктивність;

біотехнологія; 

ресурсозбереження.

Запитання 20

 Максимальна шкода наноситься навколишньому середовищу при позбавленні від стійких органічних речовин - полімерів (наприклад поліетилену) шляхом:

варіанти відповідей

спалювання;

розкладання; 

поховання;

утилізації. 

Запитання 21

Серед галузей найбільшими забруднювачами атмосфери в Україні є:

варіанти відповідей

видобування енергетичних матеріалів;

виробництво електроенергії та газу; 

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива;

металургії та обробки металу.

Запитання 22

Природно-заповідний фонд - це

варіанти відповідей

це ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;

заходи збереження біорізноманіття;

єдина територіальна система, створена з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля.

Запитання 23

Використання фреонів призводить до:

варіанти відповідей

зменшення кисню в атмосфері; 

зменшення озонового шару в атмосфері; 

похолодання клімату;

потепління клімату.

Запитання 24

Офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних видів тваринного і рослинного світу, що перебувають під загрозою зникнення в межах території України, та заходи щодо їх збереження і відтворення –це :

варіанти відповідей

Зелена книга України;

Червона книга України;

Закон України «Про охорону навколишнього середовища»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест