Сучасні підходи у науці про довкілля

Додано: 5 листопада 2019
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 53 рази
22 запитання
Запитання 1

Область існування живих організмів та продуктів їх життєдіяльності це -

варіанти відповідей

Біосфера

Біорізноманітність

Біопродуктивність

Біоконсервація

Запитання 2

Взаємовідносини між організмами під час перенесення енергії їжі від її джерела через ряд організмів на наступні трофічні рівні це -

варіанти відповідей

Кругообіг речовин

Біопродуктивність

Ланцюг живлення

Біомаса

Запитання 3

Багаторазова участь речовин у природних процесах, що споконвічно відбувається у геосферах це -

варіанти відповідей

Ланцюг живлення

Кругообіг речовин

Біопродуктивність

Деструкція

Запитання 4

Компоненти і умови довкілля, що впливають на організми і на які організми реагують реакціями пристосування називаються -

варіанти відповідей

Екологічні фактори

Деградація

Забруднення

Деструкція

Запитання 5

Процес зростання кількості і розмірів міст та їх ролі в житті людського суспільства це -

варіанти відповідей

Сукцесія

Деструкція

Урбоекологія

Урбанізація

Запитання 6

Руйнування або видалення з природних вод забруднювачів і знищення в них хвороботворних мікробів називається -

варіанти відповідей

Очищення стічних вод

Річковий стік

Водоспоживання

Водопостачання

Запитання 7

Система нагляду і контролю за станом навколишнього середовища називається -

варіанти відповідей

Ноосфера

Урбанізація

Моніторинг

Сукцесія

Запитання 8

Теорія та практика організації та збереження заповідних територій різних рангів це -

варіанти відповідей

Біоконсервація

Моніторинг

Заповідна справа

Екологічна мережа

Запитання 9

Якісно новий стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стане головним визначальним фактором у біосфері це -

варіанти відповідей

Ноосфера

Біосфера

Гідросфера

Техносфера

Запитання 10

Сучасний неприродний стан біосфери, переробленої технічною і технологічною діяльністю людини це -

варіанти відповідей

Ноосфера

Техносфера

Біосфера

Літосфера

Запитання 11

Джерела енергії, яке використовує людство, поділяються на -

варіанти відповідей

Природні і антропогенні

Відновлювані і штучні

Невідновлювані і теплові

Відновлювані і невідновлювані

Запитання 12

Регулювання всіх типів використання природних ресурсів для господарства та охорони здоров'я це -

варіанти відповідей

Забруднення

Природокористування

Ресурсозбереження

Ресурсопоглинання

Запитання 13

Високоефективне, екологічно обґрунтоване господарювання, що не призводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу, а підтримує і підвищує продуктивність природних комплексів називається -

варіанти відповідей

Раціональне природокористування

Нераціональне природокористування

Деструкція

Економіка природокористування

Запитання 14

Природокористування, в результаті якого природа втрачає здатність до самовідтворення, самоочищення та саморегулювання, вичерпуються ресурси, порушується рівновага це -

варіанти відповідей

Нераціональне природокористування

Раціональне природокористування

Екологічні збитки

Продуктивність

Запитання 15

До основних груп факторів, що впливають на здоров'я людини належать:

варіанти відповідей

Абіотичні та антропогенні

Біотичні та абіотичні

Антропогенні

Біотичні, абіотичні та антропогенні

Запитання 16

Природні катастрофи, це катастрофи що спричиняються:

варіанти відповідей

Екзогенними факторами

Антропогенними факторами

Ендогенними факторами

Хімічними факторами

Запитання 17

Залежно від розмірів заподіяної шкоди та кількості негативних наслідків катастрофи бувають:

варіанти відповідей

Локальні

Регіональні

Ендогенні

Глобальні

Запитання 18

Забруднені стічні води піддають таким видам очищення:

варіанти відповідей

Механічне

Хімічне

Теплове

Біологічне

Запитання 19

До альтернативних джерел енергії відносять:

варіанти відповідей

Енергія вітру, морів та океанів

Енергія Сонця, внутрішнього тепла Землі

Телоенергетика

Атомна енергія

Запитання 20

Джерела забруднення атмосферного повітря поділяються на:

варіанти відповідей

Стаціонарні (об'єкти промисловості, енергетики, тощо)

Пересувні (транспорт)

Антропогенні

Альтернативні

Запитання 21

Позначте всі правильні твердження:

варіанти відповідей

Велика частка використання природних ресурсів і високий рівень забруднення довкілля характеризують індустріальне суспільство

Урбанізація - це доцільне й оптимальне територіальне поєднання виробничих комплексів і природних територій

Водокористування - це використання водних ресурсів, що відбувається без вилучення води з водного ждерела

Руйнування озонового шару є проблемою країн, що розвиваються

Запитання 22

Позначте всі правильні твердження:

варіанти відповідей

Парниковий ефетк виникає внаслідок підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері

Процес відновлення родючості ґрунту називається рекультивацією

Випадання кислотних дощів пов'язане з потраплянням в атмосферу пилу

Причиною хімічного забруднення ґрунтів є мікроорганізми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест