Забруднення геосфер

Додано: 9 жовтня 2019
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 66 разів
18 запитань
Запитання 1

Привнесення або утворення в середовищі не характерних для нього фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів, перевищення їхньої концентрації, що порушує рівновагу в системах називається:

варіанти відповідей

Навантаження

Забруднення

Деградація

Екологізація

Запитання 2

Газова оболонка землі, через яку здійснюється обмін речовин і енергії з космосом це:

варіанти відповідей

Біосфера

Геосфера

Гідросфера

Атмосфера

Запитання 3

Джерелом забруднення навколишнього середовища, що належить до абіотичного є:

варіанти відповідей

Транспорт

Сільське господарство

Вулкани та гейзери

Авіація

Запитання 4

Наслідком підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері є:

варіанти відповідей

Ерозія ґрунтів

Парниковий ефект

Повінь

Скорочення чисельності тварин

Запитання 5

Причиною біологічного забруднення навколишнього середовища є:

варіанти відповідей

Радіонукліди

Патогенні мікроорганізми

Важкі метали

Вуглекислий газ

Запитання 6

Причиною загибелі водних організмів під час розливу нафти є:

варіанти відповідей

Обмеження газообміну між атмосферою та водним середовищем

Швидкий розклад нафтопродуктів

Випадіння кислотних дощів

Швидке осідання нафти

Запитання 7

Галузь промисловості, аварія у якій пов'язана з наймасштабнішою екологічною катастрофою в Україні це:

варіанти відповідей

Енергетична галузь

Нафтодобувна галузь

Хімічна галузь

Вугільна галузь

Запитання 8

Технології, що дозволяють отримувати кінцеву продукцію з мінімальною витратою речовини і енергії:

варіанти відповідей

Комплексні

Інноваційні

Витратні

Ресурсозберігаючі

Запитання 9

Ступінь прямого і опосередкованого впливу людей, господарства на природу в цілому та на окремі її компоненти й елементи це:

варіанти відповідей

Екологічний моніторинг

Антропогенне навантаження

Абіотичне забруднення

Орієнтовно безпечні рівні впливу

Запитання 10

Система тривалих спостережень за біологічними об'єктами з метою отримання інформації про їх стан та прогнозування ймовірних змін під впливом екологічних факторів це:

варіанти відповідей

Екологічне моделювання

Екологічне полювання

Модифікація

Екологічний моніторинг

Запитання 11

Процес відновлення родючості ґрунту називається:

варіанти відповідей

Рекультивація

Рекуперація

Деградація

Урбанізація

Запитання 12

Зниження вмісту озону в озоновому шарі призводить до утворення:

варіанти відповідей

Озонових дір

Кислотних дощів

Парниковогу ефекту

Смогу

Запитання 13

Забруднення навколишнього середовища буває таких видів:

варіанти відповідей

Екологічне

Природне

Біотичне

Антропогенне

Запитання 14

До альтернативних джерел енергії відносять:

варіанти відповідей

Атомну енергетику

Енергію вітру

Енергію Сонця

Теплові електростанції

Запитання 15

До відновлюваних джерел енергії відносять:

варіанти відповідей

Викопне мінеральне паливо

Енергія Сонця

Енергія Вітру

Ядерна енергія

Запитання 16

Забруднені стічні води піддають таким видам очищення:

варіанти відповідей

Механічне

Фізичне

Хімічне

Біологічне

Запитання 17

Головними наслідками діяльності ТЕС на довкілля є:

варіанти відповідей

Забруднення атмосфери

Забруднення природних вод

Радіоактивне забруднення

Забруднення земної поверхні

Запитання 18

Основними ознаками природоохоронних заходів є:

варіанти відповідей

Підвищення екологічності продукції

Зниження споживання природних ресурсів на одиницю продукції, що випускається

Зниження концентрації шкідливих речовин у викидах, стоках, відходах

Зменшення рівня забруднення природних комплексів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест