10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Властивості твердих тіл. Анізотропія.

Додано: 6 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 338 разів
11 запитань
Запитання 1

Оберіть всі характерні ознаки для речовини у твердому кристалічному стані.

варіанти відповідей

Зберігають об`єм та форму.

Зберігають об`єм але змінюють форму.

Міцність і крихкість.

Легко змінюють об`єм і форму.

Запитання 2

Укажіть особливості руху та взаємодії молекул характерні для речовини у твердому кристаличному стані.

варіанти відповідей

Молекули розташовані хаотично, у розташуванні зберігається певний (ближній) порядок.

Молекули розташовані безладно й на відстанях, які набагато більші за розміри самих молекул.

Молекули розташовані в певному порядку на відстанях, що приблизно дорівнюють розмірам самих молекул.

Рух молекули зводиться до її коливання біля положення рівноваги.

Запитання 3

Чим відрізняються аморфні тіла від кристалічних? Укажіть всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Немає точного порядку у розміщенні молекул, молекули тіла розташовані безладно.

Аморфні речовини мають певну температуру плавлення.

Аморфні речовини не мають певної температури плавлення.

Молекули розташовані у певному порядку утворюючи кристалічну гратку.


Запитання 4

Що таке анізотропія?

варіанти відповідей

Це залежність фізичних властивостей кристала від обраного в ньому напрямку.

Це незалежність фізичних властивостей від напрямку, обраного в тілі.

Запитання 5

Які з поданих тіл відносяться до аморфних?

варіанти відповідей

Скло.

Смола.

Пластмаса.

Цукор.

Запитання 6

Які з поданих тіл відносяться до кристалічних?

варіанти відповідей

Янтар.

Смола.

Графіт.

Чавун.

Запитання 7

Структура речовини має вигляд, який подано на малюнку. До якого типу твердих тіл можна віднести дану речовину?

варіанти відповідей

Аморфні тіла.

Полікристали.

Монокристали.

Рідкі кристали.

Запитання 8

Як називають стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів?

варіанти відповідей

Рідкий кристал.

Монокристал.

Полікристали.

Аморфна речовина

Запитання 9

У результаті нагрівання у вакуумі до температури близько 1500 °С алмаз переворюється на графіт. За тисків 60 тис. – 100 тис. атмосфер і за температури 1800°С – 2300°С графіт перетворюється на алмаз. Як називається це явище?

варіанти відповідей

Поліморфізм.

Плавлення.

Кристалізація.

Сублімація.

Запитання 10

У чому виявляється відмінність у процесах плавлення кристалічних та аморфних тіл? Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

Кристлічні тіла плавляться і тверднуть за певної для кожної речовини t 0C.

У процесі плавлення або твердення t 0C аморфних тіл безперервно змінюється.

У процесі плавлення або твердення t 0C кристалічниї тіл безперервно змінюється.

Аморфні тіла плавляться і тверднуть за певної для кожної речовини t 0C.

Запитання 11

Кожну з двох тонких пластин, виготовлених із різних речовин, зверху покрили шаром воску. Знизу до кожної пластини притиснули вістря розпеченої голки (мал. 1) – на невеликій ділянці навколо вістря віск розтанув. За формою ділянок (мал. б, в) визначте, яка пластина виготовлена з полікристалічної речовини, а яка є монокристалом.

варіанти відповідей

б - полікристалічна речовина, в - монокристал.

б - монокристал, в - полікристалічна речовина.

б і в - полікристалічні речовини.

б і в - монокристали.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест