Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 245 разів
20 запитань
Запитання 1

1.    Яку енергію мають усі рухомі тіла?

             

варіанти відповідей

   потенціальну; 

кінетичну;

теплову;

 не мають енергії.

Запитання 2

Кінетична енергія — це 

варіанти відповідей

енергія, яка зумовлена рухом тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху.

енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла.

його повна механічна енергіа.


Запитання 3

Кінетична енергія (формула)

варіанти відповідей
Запитання 4

Сума кінетичних енергій теплового руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії - це

варіанти відповідей

зміна внутрішньої енергії

внутрішня енергія

теплопередача

робота

Запитання 5

Внутрішня енергія залежить від таких макроскопічних параметрів як

варіанти відповідей

тиск,температура, об'єм

температура, об'єм

тиск,температура

маса, температура, тиск

Запитання 6

Внутрішню енергію можна змінити за допомогою?

варіанти відповідей

теплопередачі

виконаної роботи

теплопередачі та виконанної роботи

конвекції

Запитання 7

Внутрішня енергія вимірюється в ?

варіанти відповідей

м

Па

Дж

Кл

Запитання 8

Видами теплопередачі є ?

варіанти відповідей

теплопровідність, випромінювання

теплопровідність, випромінювання, конвекція

випромінювання, конвекція

конвекція, теплопровідність

Запитання 9

Енергія - це фізична величина, що показує,

варіанти відповідей

чи може тіло рухатися

яку роботу може здійснити тіло

чи володіє тіло інертністю

чи діють на тіло сили

Запитання 10

 Потенціальна енергія тіла,піднятого над Землею, залежить:

варіанти відповідей

 від маси та швидкості тіла;

тільки від висоти тіла над поверхнею Землі;

від висоти тіла над поверхнею Землі та маси тіла;

тільки від швидкості руху тіла.

Запитання 11

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

внутрішня енергія залежить від температури

із збільшенням температури, внутрішня енергія зменшується

із збільшенням температури, внутрішня енергія збільшується

внутрішня енергія залежить від об'єму газу

Запитання 12

Які ви знаєте способи зміни внутрішньої енергії?

варіанти відповідей

зміна поверхневого натягу рідини

виконання роботи

зміна кольору газу

теплопередача

Запитання 13

Зміна внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називається

варіанти відповідей

внутрішня енергія

теплопередача

кількість теплоти

теплопровідність

Запитання 14

Вид теплопередачі при якому енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

тепловіддача

Запитання 15

Вид теплопередачі, при якому відбувається перенесення речовини

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

випаровування

Запитання 16

Вид теплообміну, зумовлений хаотичним рухом частинок речовини

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

плавлення

теплопровідність

Запитання 17

Q -це

варіанти відповідей

внутрішня енергія

робота газу

електричний заряд

кількість теплоти

Запитання 18

Чому долоні нагріваються під час спуску по канату?

варіанти відповідей

Внутрішня енергіія зменшується внаслідок виконання роботи

Внутрішня енергіія стала величина

Внутрішня енергіія збільшується внаслідок виконання роботи

Канат віддає тепло долоням

Запитання 19

Чому цвях під час забивання стає теплим?

варіанти відповідей

від повітря стає теплим

Унаслідок удару зменшується внутрішня енергія цвяха

від теплоти молотка

Унаслідок удару збільшується внутрішня енергія цвяха

Запитання 20

Куди зникає механічна енергія пластилінової кульки, яка падає з висоти на поверхню землі?

варіанти відповідей

Механічна енергія перетворюється у внутрішню

Механічна енергія перетворюється у потенціальну

Механічна енергія перетворюється зникає

Механічна енергія перетворюється у кінетичну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест