Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Додано: 14 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 329 разів
12 запитань
Запитання 1

Сума кінетичних енергій теплового руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії - це

варіанти відповідей

зміна внутрішньої енергії

внутрішня енергія

теплопередача

робота

Запитання 2

Внутрішню енергію можна змінити за допомогою...

варіанти відповідей

теплопередачі

виконаної роботи

теплопередачі та виконанної роботи

конвекції

Запитання 3

Внутрішня енергія вимірюється в ?

варіанти відповідей

м

Па

Дж

Кл

Запитання 4

Видами теплопередачі є ?

варіанти відповідей

теплопровідність, випромінювання

теплопровідність, випромінювання, конвекція

випромінювання, конвекція

конвекція, теплопровідність

Запитання 5

Які ви знаєте способи зміни внутрішньої енергії?

варіанти відповідей

зміна поверхневого натягу рідини

виконання роботи

зміна кольору газу

теплопередача

Запитання 6

Вид теплопередачі при якому енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

тепловіддача

Запитання 7

Вид теплопередачі, при якому відбувається перенесення речовини

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

випаровування

Запитання 8

Вид теплообміну, зумовлений хаотичним рухом частинок речовини

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

плавлення

теплопровідність

Запитання 9

Чому долоні нагріваються під час спуску по канату?

варіанти відповідей

Внутрішня енергіія зменшується внаслідок виконання роботи

Внутрішня енергіія стала величина

Внутрішня енергіія збільшується внаслідок виконання роботи

Канат віддає тепло долоням

Запитання 10

Чому цвях під час забивання стає теплим?

варіанти відповідей

від повітря стає теплим

Унаслідок удару зменшується внутрішня енергія цвяха

від теплоти молотка

Унаслідок удару збільшується внутрішня енергія цвяха

Запитання 11

Який спосіб передачі тепла зображено на малюнку

варіанти відповідей

теплопровідність

випромінювання

конвекція

Запитання 12

Визначте внутрішню енрегію Гелію масою 8 г, якщо температура газу дорівнює 27 0С. Ввважайте , що універсальна газова стала дорівнює 8,33 ДЖ/моль*К; молярна маса Гелію -0,004 кг/моль

варіанти відповідей

1,5 кДЖ

2,5 кДЖ

5,0 кДж

7,5 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест