Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря

Тест виконано: 16 разів
19 запитань
Запитання 1

Пароутворення це ...

варіанти відповідей

перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

  

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

  

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

  

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

Запитання 2

Випаровування - це ...

варіанти відповідей

 перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

  

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

  

процес переходу рідини в газоподібний стан, що відбувається з вільної поверхні рідини і при будь-якій температурі 

  процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

Запитання 3

Особливості випаровування

варіанти відповідей

 випаровування відбуваться за будь-якої температури

  

випаровування супроводжується поглинанням енергії

 

 швидкість випаровування зростає зі збільшенням площі вільної поверхні рідини

  

різні рідини випаровуються з різною швидкістю

 

 усі варіанти вірні

Запитання 4

Конденсація - це ...

варіанти відповідей

процес переходу газу або насиченої пари в рідину внаслідок охолодження або стиснення

 

 процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

  процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

 

 перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

Запитання 5

Під час конденсації енергія ..

варіанти відповідей

поглинається

  виділяється

  

поглинається і виділяється

 

 нема правильної відповіді

Запитання 6

Динамічна рівновага - це ...

варіанти відповідей

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

 

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

 


процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

 стан, в якому збалансовані різні процеси, що протікають в протилежних напрямках. 

Запитання 7

Насичена пара - це ...

варіанти відповідей

 пара, яка має за даної температури найбільшу кількість молекул в одиниці об'єму й чинить найбільший тиск

 

 пара, яка не перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною (не досягла насичення)

 

 пара в звичайному стані

 

 нема правильної відповіді

Запитання 8

Під час кипіння рідини її температура ...

варіанти відповідей

 збільшується

  

зменшується

  

не змінюється

 

 нема правильної відповіді

Запитання 9

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С? 

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла


 Може, якщо атмосферний тиск більше нормального


Може, якщо атмосфорний тиск менше нормального

Запитання 10

Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини 

варіанти відповідей

Випаровування  


Сублімація   

Кипіння  

Конденсація


Запитання 11

Швидкість випаровування залежить від температури, тому що при її зміні змінюється 

варіанти відповідей

Сили притягання між молекулами


Швидкість молекул


Густина речовини


Розмір молекул

Запитання 12

Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини називають ...

варіанти відповідей

конденсацією

кипінням

динамічною рівновагою рідини

випаровуванням

Запитання 13

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра? 

варіанти відповідей

Точку роси      

Абсолютну вологість

Температуру

Відносну вологість


Запитання 14

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою. 

варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються  

Кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються

Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються


Процес пароутворення повністю припиняється


Запитання 15

Швидкість випаровування залежить від…. (оберіть кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

температура рідини

площа вільної поверхні

форми посудини

роду рідини

кольору рідини

запаху рідини

наявності вітру

Запитання 16

Вміст водяної пари в повітрі характеризує...

варіанти відповідей

тиск повітря

об'єм повітря

вологість повітря

температуру повітря

Запитання 17

Яким приладом неможливо виміряти вологість повітря ...

варіанти відповідей

психрометр

волосяний гігрометр

барометр

конденсаційний гігрометр

Запитання 18

Обоє термометри психрометра показують однакову температуру. Це означає, що...

варіанти відповідей

відносна вологість повітря 50%

відносна вологість повітря 100%

відносна вологість повітря 0%

процес випаровування не відбувається

Запитання 19

Показ сухого термометра психрометра 220С, а вологого термометра 140С. Чому дорівнює відносна вологість повітря?

варіанти відповідей

30%

50%

35%

40%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест