Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки.

Додано: 14 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 606 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть одиницю внутрішньої енергії в СІ

варіанти відповідей

Вт

Дж

Па

моль

Запитання 2

Порівняйте внутрішню енергію реального та ідеального газів

варіанти відповідей

реального завжди менша, ніж ідеального

реального завжди більша, ніж ідеального

однакові

реального може бути меншою, ніж ідеального, а може бути більшою

Запитання 3

У закритому поршнем циліндрі міститься ідеальний газ. Як зміниться внутрішня енергія газу, якщо стискати газ?

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

спочатку збільшиться, а потім зменшиться

не зміниться

Запитання 4

Як змінюється внутрішня енергія ідеального газу під час ізобарного розширення?

варіанти відповідей

зменшується

не змінюється

спочатку збільшується, потім зменшується

спочатку зменшується, потім збільшується

Запитання 5

Укажіть процес, у якому газ не виконує роботу.

варіанти відповідей

ізобарний

ізохорний

ізотермічний

адіабатний

Запитання 6

Укажіть умову перебігу адіабатного процесу.

варіанти відповідей

стала температура

незмінний тиск

незмінний об'єм

відсутність теплообміну з навколишнім середовищем

Запитання 7

Укажіть процес, у якому робота зовнішніх сил дорівнює зміні внутрішньої енергії газу.

варіанти відповідей

адіабатне стискання

ізобарне нагрівання

ізотермічне розширення

ізохорне нагрівання

Запитання 8

Робота, виконана газом під час розширення, чисельно дорівнює площі під графіком залежності:

варіанти відповідей

об'єму від температури

тиску від об'єму

тиску від температури

температури від об'єму

Запитання 9

Газ одержав кількість теплоти 95Дж і виконав роботу 35Дж. На скільки змінилася внутрішня енергія газу?

варіанти відповідей

збільшилася на 130Дж

збільшилася на 60Дж

зменшилася на 130Дж

Зменшилася на 60Дж

Запитання 10

Упродовж ізотермічного стискання зовнішні сили виконали над газом роботу 120Дж. Яку кількість теплоти одержав або віддав газ?

варіанти відповідей

Одержав 120Дж

віддав 120Дж

0Дж

віддав 60Дж

Запитання 11

Упродовж адіабатного розширення газ виконав роботу 20Дж. Чи змінилася при цьому і на скільки внутрішня енергія газу?

варіанти відповідей

не змінилася

збільшилася на 10Дж

збільшилася на 20Дж

зменшилася на 20Дж

Запитання 12

Яку кількість теплоти одержав або віддав газ, виконавши роботу 170Дж, якщо його внутрішня енергія зменшилася на 90Дж?

варіанти відповідей

одержав 80Дж

віддав 80Дж

одержав 260Дж

віддав 260Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест