Термодинаміка

Додано: 16 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 390 разів
11 запитань
Запитання 1

Для якого газового процесу термодинамічна робота дорівнює нулю?

варіанти відповідей

адіабатний

ізохорний

ізотермічний

ізобарний

Запитання 2

Процес, що відбувається в теплоізольованій системі (без теплообміну із зовнішніми тілами) - це...

варіанти відповідей

ізохорний

ізобарний

адіабатний

ізотермічний

Запитання 3

Які фізичні величини називаються макроскопічними параметрами стану ідеального газу?

варіанти відповідей

температура

молярна маса

об'єм

густина газу

тиск газу

Запитання 4

Закон Шарля описується

варіанти відповідей

pV= const


р/Т = const

V/Т = const

рV/Т = const

Запитання 5

"кількість теплоти Q передана системі витрачається на зміну її внутрішньої енергії ΔU і на виконання системою роботи А над зовнішніми тілами". який з нижче наведених виразів відповідає цьому формулюванню І закону термодинаміки для ізохорного процесу?

варіанти відповідей


Q=ΔU


Q=A

Q=ΔU+A

 0=ΔU+A

Запитання 6

який пристрій забирає тепло з приміщення і віддає його довкіллю?


 

варіанти відповідей

тепловий насос

холодильник

кондиціонер

тепловий двигун

Запитання 7

Яка формула є математичним записом першого закону термодинаміки?

варіанти відповідей

Q = A - ΔU

 Q = cmΔT

Q = A +ΔU

A = pΔV

Запитання 8

Термодинаміка - це

варіанти відповідей

 розділ фізики, що вивчає перетворення теплової енергії.

наука, що вивчає енергію та закони її перетворення з одних видів в інші.

розділ фізики, що вивчає енергію

Запитання 9

.... - дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності перетворення енергії.

варіанти відповідей

Хімічна термодинаміка

Загальна (фізична) термодинаміка

Технічна термодинаміка,

Запитання 10

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи - це

варіанти відповідей

термодинаміка

температура

термометр

Запитання 11

Установіть відповідність:

А) Тиск                        1) n

Б) Об’єм                      2) p

В) Температура          3) V

Г) Концентрація          4) T

варіанти відповідей

1) Г, 2) А, 3) Б, 4) В

1) А, 2) Г, 3) Б, 4) В

1) В, 2) Б, 3) Г, 4) А

1) А, 2) Б, 3) Г, 4) В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест