Фізика як наука. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.

30 запитань
Запитання 1

Що називають цілеспрямованим вивченням явищ і властивостей природи засобами фізики?

варіанти відповідей

Фізичне дослідження

Гіпотеза

Експеримент

 Спостереження

Запитання 2

Що називають кількісною мірою певної властивості тіла, процесу або явища?

варіанти відповідей

Фізичне спостереження

Фізична величина

Фізичне досліження

Фізичний експеримент

Запитання 3

Оберіть одиниці вимірювання, які належать до основних у СІ

варіанти відповідей

 Грам

Ватт

Метр

Кулон

Градус Цельсія

Кандела

Ампер

Запитання 4

Значення фізичної величини встановлюють у ході вимірювання. Вимірювання бувають...

варіанти відповідей

Прямі

Точні

Безпосередні

Наближені

Непрямі

Запитання 5

Яку з фізичних величин, ми знаходимо не за допомогою прямих вимірювань. 

варіанти відповідей

Температура

Швидкість руху

Маса

Час

Запитання 6

Які фізичні величини називають скалярними?

варіанти відповідей

які визначаються тільки значенням

які визначаються значенням та напрямом

які визначаються тільки напрямом

Запитання 7

Які фізичні величини називають векторними?

варіанти відповідей

які визначаються тільки значенням

які визначаються значенням та напрямом

які визначаються тільки напрямом

Запитання 8

Оберіть векторні фізичні величини

варіанти відповідей

сила

маса

швидкість

час

робота

 імпульс

Запитання 9

Оберіть скалярні фізичні величини

варіанти відповідей

температура

площа

об'єм

час

прискорення

переміщення

Запитання 10

Оберіть із перелічених прикладів, ті що належать до механічних явищ?

варіанти відповідей

Танення снігу, замерзання води, нагрівання їжі, згоряння палива в циліндрі двигуна

Веселка, світіння електричної лампочки, сонячні та місячні затемнення

Обертання Землі навколо Сонця, політ ракети, падіння каменя, біг коня

Запитання 11

Оберіть із перелічених прикладів, ті що належать до електромагнітних явищ?

варіанти відповідей

Танення снігу, замерзання води, нагрівання їжі, згоряння палива в циліндрі двигуна

Притягання магнітів, розряд блискавки, електризація волосся

Обертання Землі навколо Сонця, політ ракети, падіння каменя, біг коня

Запитання 12

Оберіть ВСІ правильні відповіді.

варіанти відповідей

Фізичні тіла можуть бути твердими (олівець, камінь), рідкими (краплі дощу, олія у склянці), газоподібними (повітря в повітряній кульці)

Фізичні тіла — це предмети й об’єкти, які нас оточують

Фізика - це фундаментальна наука про природу

Фізичні тіла можуть знаходитись тільки у одному агрегатному стані речовини

Аристотель - "батько" (засновник) натуральної філософії (фізики)

Галілео Галілей не проводив фізичних експериментів і займався тільки спостереженнями над навколишнім світом

Запитання 13

Обери визначення поняття "Фізика"

варіанти відповідей

наука про природу, яка вивчає природу, властивості матерії, закони її руху

фундаментальна наука про природу, що вивчає механічні, теплові, електромагнітні, оптичні явища та будову речовини

наука, що вивчає і описує навколишній світ

наука про природу

Запитання 14

Чи згоден (-на) ТИ, що лікарі та будівельники, мандрівники та хлібороби, енергетики й машинобудівники користуються пристроями і технологіями, створення яких стало можливим завдяки знанню законів, що свого часу були відкриті фізиками?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

Що означає слово "фізика " в перекладі з грецької мови?

варіанти відповідей

сутність, основна властивість чого-небуть

наука

наука про природу

природа

Запитання 16

Якими фізичними явищами супроводжується політ ракети?

варіанти відповідей

теплове (згоряння палива)

світлове (бачимо яскравий спалах)

звукове (чуємо звук)

механічне (відбувається рух ракети)

Запитання 17

Спостереження це..

варіанти відповідей

цілеспрямоване вивчення явищ і властивостей природи засобами фізики

аналіз отриманих у результаті експериментальних даних, формулювання законів природи, пояснення певних явищі властивостей на основі цих законів

сприйняття природи з метою одержання первинних даних для подальшого аналізу

Запитання 18

Виберіть фізичні величини

варіанти відповідей

час

метр

секунда

швидкість

тиск

кілограм

довжина

година

Запитання 19

Оберіть методи фізичних досліджень

варіанти відповідей

спостереження

експеримент

виведення формули

розрахунок фізичної величини

Запитання 20

Дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем ученого, з метою глибшого вивчення цього явища називають

варіанти відповідей

гіпотеза

експеримент

спостереження

фізична модель

Запитання 21

Значення фізичної величини встановлюють у ході вимірювання. Вимірювання бувають

варіанти відповідей

прямі

непрямі

приблизні

точні

Запитання 22

Основні одиниці СІ. Яка одиниця зайва?

варіанти відповідей

метр

кілограм

секунда

тонна

Запитання 23

Завданням фізики є ...

варіанти відповідей

пошук законів, за допомогою яких можна пояснювати та передбачати широке коло явищ.

дослідження фізичних явищ

аналіз результатів досліджень різних природничих наук

Запитання 24

Фізична величина — це ...

варіанти відповідей

характеристика, яка є спільною для багатьох матеріальних об’єктів або явищ у якісному відношенні, але може набувати індивідуального значення для кожного з них.

величина для вимірювання у фізиці

числове значення у фізичній формулі

числові значення для розрахунків у фізичних експериментах

Запитання 25

Кратні і частинні одиниці утворюють за допомогою

варіанти відповідей

префіксів

додатків

закінчень

добутку

Запитання 26

Виміряти фізичну величину — це ...

варіанти відповідей

означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю

означає порівняти її з однорідною величиною

означає порівняти її з величиною, взятою за одиницю

прикласти або під'єднати вимірювальний прилад

Запитання 27

Зайдіть ціну поділки вимірювального приладу на рисунку...

варіанти відповідей

5 мл

1 мл

2 мл

10 мл

Запитання 28

Знайдіть ціну поділки амперметра (прилад для вимірювання сили струму)

варіанти відповідей

5 А

10 А

1 А

2 А

Запитання 29

Знайдіть ціну поділки приладу

варіанти відповідей

0,5 А

0,2 А

0,1 А

1 А

Запитання 30

Знайдіть ціну поділки манометра

варіанти відповідей

0,01 МПа

0,1 МПа

0,05 МПа

0,02 МПа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест