Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки.

16 запитань
Запитання 1

Як називається наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами?

варіанти відповідей

статика

динаміка

кінематика

механіка

Запитання 2

Як називається розділ механіки, який вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний?

варіанти відповідей

статика

динаміка

кінематика

Запитання 3

В чому полягає основна задача механіки?

варіанти відповідей

пізнати закони механічного руху тіл, взаємодій між тілами, передбачати поведінку тіл на основі законів механіки, визначати механічний стан тіла (координати та швидкість руху) в будь-який момент часу

траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від вибору системи відліку

Запитання 4

Як називається зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл?

варіанти відповідей

шлях

траєкторія

механічний рух

переміщення

Запитання 5

Як називається рух, під час якого матеріальна точка за рівні інтервали часу долає різний шлях?

варіанти відповідей

рівномірний

нерівномірний

прямолінійний

Запитання 6

Закінчить речення:

1. За характером руху розрізняють ...

2. За формою траєкторії розрізняють ...

варіанти відповідей

1. рівномірний і криволінійний рухи

2. прямолінійний і нерівномірний рухи

1. рівномірний і нерівномірний рухи

2. прямолінійний і криволінійний рухи

1. прямолінійний і криволінійний рухи

2. рівномірний і нерівномірний рухи

Запитання 7

Як називають векторну величину, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, проведеного з початкового положення матеріальної точки до її кінцевого положення?

варіанти відповідей

час

переміщення

шлях

Запитання 8

Чи правильним є твердження: "Матеріальна точка не має розмірів, а її маса дорівнює масі тіла"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Як називають фізичну модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати?

варіанти відповідей

матеріальна точка

траєкторія

переміщення

Запитання 10

Закінчить речення: "Траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від вибору системи відліку — в цьому полягає ..."

варіанти відповідей

основна задача механіки

відносність механічного руху

Запитання 11

За якими формулами обчислюють координати матеріальної точки у двовимірній системі координат?

варіанти відповідей
Запитання 12

Розділ фізики про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами?

варіанти відповідей

статика

динаміка

кінематика

механіка

Запитання 13

Тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють ...

варіанти відповідей

траєкторію

 систему відліку

систему координат

відносність руху

Запитання 14

Як називають векторну величину, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка, проведеного з початкового положення матеріальної точки до її кінцевого положення?

варіанти відповідей

час

переміщення

шлях

маса

Запитання 15

Перевести швидкість 72 км/год у м/с

варіанти відповідей

10 м/с

100 м/с

15 м/с

20 м/с

Запитання 16

Потяг 10 хв рухається рівномірно прямолінійною ділянкою шляху завдовжки 5 км. Визначте швидкість руху потяга.


варіанти відповідей

0,5 м/хв

5 м/с

8,3 м/с

83 м/хв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест