Вуглеводи

Додано: 6 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
25 запитань
Запитання 1

 Укажіть групу вуглеводів, до яких відноситься глюкоза. 

варіанти відповідей

моносахариди

трисахариди

дисахариди

полісахариди

Запитання 2

Природними полімерами є:

варіанти відповідей

сахароза

целюлоза

етанол

крохмаль

Запитання 3

Під час розчинення крохмалю у гарячій воді утворюється:

варіанти відповідей

суспензія

емульсія

осад

колоїдний розчин - клейстер

Запитання 4

Фізичні властивості крохмалю

варіанти відповідей

солодкий на смак

не має запаху і смаку

не розчиняється у холодній воді

розчиняється у холодній воді

Запитання 5

Крохмаль можна визначити за допомогою реактиву:

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксиду

купрум (ІІ) сульфату

натрій гідроксиду

спиртового розчину йоду

Запитання 6

Загальна формула вуглеводів

варіанти відповідей

Cn(H2O)

Cn(H2O)m

CnH2n+1O

CnH2n+1OH

Запитання 7

Оберіть фізичні властивості глюкози:

варіанти відповідей

Не розчинна у воді

добре розчинна у воді

біла кристалічна речовина

гігроскопічна

солодка на смак

Запитання 8

Укажіть назву вуглеводу, що є твердою волокнистою речовиною :

варіанти відповідей

крохмаль

глюкоза

сахароза

целюлоза

Запитання 9

Вкажіть речовини, що належать до вуглеводів

варіанти відповідей

крохмаль, глюкоза, натрій стеарат

целюлоза, метанол, фруктоза

глюкоза, тристеарин, етанол

сахароза, крохмаль, целюлоза

Запитання 10

Укажіть групу вуглеводів, до яких відноситься глюкоза. 

варіанти відповідей

моносахариди

дисахариди

полісахариди

трисахариди

Запитання 11

Вуглеводи поділяють на:

варіанти відповідей

Оксигеновмісні, безоксигенові

Одноосновні, двоосновні, триосновні

Основні, подвійні. комплексні

Моносахариди, дисахариди, полісахариди

Запитання 12

Вкажіть основну сировину для промислового добування цукру:

варіанти відповідей

Соки овочів і фруктів

Цукровий буряк і цукрова тростина

Картопля і коноплі

Пшениця і жито

Запитання 13

Вкажіть, яка з поданих речовин має назву "виноградний цукор"


 

варіанти відповідей

глюкоза

  

фруктоза

  

Запитання 14

Вкажіть значення відносної молекулярної маси глюкози


варіанти відповідей

180

  

 120 

Запитання 15

Характерною ознакою реакції взаємодії глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом, без нагрівання є:

варіанти відповідей

утворення розчину синього кольору

утворення осаду червоного кольору

Запитання 16

Укажіть твердження, що стосуються сахарози

варіанти відповідей

 C6H12O6  

C2H4O2 

 C12H22O11

C2H6O 

моносахарид

дисахарид

полісахарид

Запитання 17

Якісною реакцією на крохмаль є:

варіанти відповідей

реакція " срібного дзеркала";

гідроліз, взаємодія із розчином йоду.

гідроліз за участю ферментів або під час нагрівання із сильним неорганічними кислотами;


взаємодія з купрум (ІІ) сульфату

Запитання 18

Оберіть фізичні властивості глюкози:

варіанти відповідей

Не розчинна у воді

добре розчинна у воді

біла кристалічна речовина

гігроскопічна

солодка на смак

Запитання 19

Під час розчинення крохмалю у гарячій воді утворюється:

варіанти відповідей

суспензія

крохмальний клейстер

емульсія

 осад

Запитання 20

Молекулярна формула глюкози

варіанти відповідей

(С6Н10О5)n

С12Н22О11

CHOOH

С6Н12О6

Запитання 21

 Сахароза має молекулярну формулу: 

варіанти відповідей

 С2Н4О2

С6Н10О5

 С12Н22О11;

С6Н12О6

Запитання 22

До вуглеводів НЕ належить

варіанти відповідей

сахароза

гептанол

крохмаль

глюкоза

Запитання 23

Вуглеводи утвоюються в зелених рослинах унаслідок

варіанти відповідей

гідрування

гологенування

пектування

фотосинтезу

Запитання 24

Серед вуглеводів розрізняютьмоносахариди, до них належать

варіанти відповідей

целюлоза, глюкоза

фруктоза, сахароза

глюкза,фруктоза

фруктоза, крохмаль

Запитання 25

При спиртовому бродінні глюкози утворюється

варіанти відповідей

метиловий спирт і вода

етиловий спирт і оксиген

етиловий спирт і вуглекислий газ

метиловий спирт і гідроген

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест