22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, арени)

Додано: 25 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
51 запитання
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу алканів:

варіанти відповідей

СnH2n

СnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n+1

Запитання 2

Вкажіть гомологічний ряд алкінів:

варіанти відповідей

СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 і т.д

С2Н4, С3Н6, С4Н8, С5Н10 і т.д.

СН3, С2Н5, С3Н7 С4Н9 і т.д.

С2Н2, С3Н4, С4Н6, С5Н8

Запитання 3

Назвіть сполуку, яка відповідає даній формулі:

варіанти відповідей

2- метил, 6, 6 -диметилоктан

2, 6, 6 - триметилоктан

3,3-диметилоктан

3,3, 7 - триметилоктан

Запитання 4

Назвіть сполуку за систематичною номенклатурою

варіанти відповідей

2-метил - 3-етилпент-1-ен

3-етил - 2-метилпент-1-ен

3-етил-2-метилпентан1

2-метил-3-етилпентен

Запитання 5

Назвіть сполуку, за систематичною номенклатурою:

варіанти відповідей

4-метилгекс-2-ин

1,2-диметилпентен

1,2-диметилпент-3-ин

4,5-диметилпент-2-ен

Запитання 6

Назва запропонованої сполуки CH2=CH-CH2-CH3

варіанти відповідей

бутен

2 метилпроп - 1 - ен

бут - 1 - ен

2 етилгекс - 1 - ен

Запитання 7

Карбон в органічних сполуках має валентність:

варіанти відповідей

1

2

4

6

Запитання 8

В органічних сполуках атоми елементів зв'язані між собою:

варіанти відповідей

йонними звязками

металічними звязками

ковалентними звязками

водневими

Запитання 9

Ізомери - це:

варіанти відповідей

-речовини, що мають різний склад, але однакову формулу та однакові властивості.

-речовини, що мають однаковий склад. але різну будову та різні властивості.

- речовини, що схожі між собою та властивостями.

Запитання 10

  З якого вуглеводня починається ряд алканів?

варіанти відповідей

З декану

З метану

З етилену

З ацетилену

Запитання 11

Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену( Алкінів):

варіанти відповідей

С3Н4

С3Н8

С5Н10

С4Н8

Запитання 12

У молекулі ацетилену між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

Одинарний зв’язок

Два подвійні зв’язки

Подвійний зв’язок

Потрійний зв’язок

Два потрійних зв'язки

Запитання 13

У молекулі етану між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

Два подвійні зв’язки

Одинарний зв’язок

Подвійний зв’язок

Потрійний зв’язок

Два одинарні зв'язки

Запитання 14

Укажіть молекулярну формулу гексану

варіанти відповідей

С7Н14

С3Н8

С6Н6

С6Н14

C6H8

C6H10

Запитання 15

Укажіть молекулярну формулу етину

варіанти відповідей

С3Н6

С2Н2

С2Н6

СН4

С2Н4

Запитання 16

Серед запропонованих речовин вибрати алкени

варіанти відповідей

Бутен

Бутин

Етен

Етин

Ацетилен

Бутан

Запитання 17

Насичені вуглеводні

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Алкіни

Арени

Білки

Запитання 18

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

23

22

21

44

Запитання 19

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою

 

варіанти відповідей

 2-метил-4-етилпент-2-ен

3,5-диметилгекс-4-ен

 2,4-диметилпент-2-ен

 2,4-диметилгекс-2-ен

Запитання 20

Для алкенів характерні реакції

варіанти відповідей

Приєднання, окиснення, полімеризації

Заміщення, окиснення, полімеризації

Приєднання, окиснення, поліконденсації

Запитання 21

Назвіть речовину, структурну формулу якої наведено 

варіанти відповідей

 4,6 – диметилгепт-2-ен

2,4- диметилгепт-2-ен

  2-метил-4-пропілпент-2-ен

  4-метил-2-пропілпент-2-ен

Запитання 22

Вкажіть формулу алкену

варіанти відповідей

С2Н2

С6Н12

С2Н6

С6Н10

Запитання 23

Вкажіть групу речовин . що взаємодіють з пропеном  

варіанти відповідей

 NaOH, HBr, H2

 CaO, H2, Cl2

 H2, Br2, HCl

NaCl, HBr, H2

Запитання 24

Бут - 2 - ен це сполука, формула якої:

варіанти відповідей

CH3-CH=CH-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3

CH2=CH-CH2-CH3

CH2=C=-CH2-CH3

Запитання 25

Визначте речовину, за допомогою якої можна отримати етин

варіанти відповідей

Натрій ацетат

Алюміній карбід

Етанол

Кальцій карбід

Запитання 26

Назвіть сполуку HC⋿C-CH3

варіанти відповідей

бутин

пропін

бутен

пропен

Запитання 27

Вкажіть число атомів Гідрогену у формулі алкену, який містить 9 атомів Карбону:

варіанти відповідей

16

18

20

22

Запитання 28

Вказати ізомер бутану:

варіанти відповідей

пропан

2-метилпропан

бутен

2-метилпропен

Запитання 29

Вказати формулу замісника - етилу:

варіанти відповідей

С2Н5

С2Н6

С2Н4

С2Н2

Запитання 30

Для алканів характерна реакція:

варіанти відповідей

приєднання

гідрування

заміщення

гідратація

Запитання 31

Вкажіть число атомів Гідрогену у формулі алкану, який містить 12 атомів Карбону:

варіанти відповідей

22

24

26

28

Запитання 32

Укажіть,яку максимальну кількість речовини водню (моль) може приєднати 1 моль бензену:

варіанти відповідей

А 1 моль;

Б 2 моль;

В 3 моль;

Г 4 моль;

Запитання 33

Бензен не взаємодіє з:

варіанти відповідей

А бромом за освітлення ультрафіолетом

Б бромною водою

В воднем

Г нітратною кислотою

Запитання 34

Укажіть формули речовин ,що є гомологами бензену:1) С6Н12; 2) С7Н8; 3) С8Н8; 4) С9Н12; 5) С10Н!4;6) С9Н18;

варіанти відповідей

А 2,4,5

Б 3,4,6

В 2,4,6

Г 1,4,5

Запитання 35

Позначте формулу сполуки, що належить до класу аренів.

варіанти відповідей

С6Н12

С6Н10

С6Н14

С6Н6

Запитання 36

Оберіть умови приєднання хлору до бензену.

варіанти відповідей

в присутності каталізатор

під час освітлення УФ-випромінюванням

при нагріванні

в присутності сульфатної кислоти

Запитання 37

Оберіть продукти горіння ацетилену

варіанти відповідей

СО2 і О2

Н2О і О2

СО2 і Н2О

С2Н2

Запитання 38

Оберіть правильну назву сполуки

варіанти відповідей

пропілбензен

1,3,5 -триметилбензен

триметилбензен

триметилгексан

Запитання 39

Укажіть ознаку, що характерна для бензену

варіанти відповідей

А. Реагує з хлором у присутності каталізатора

Б. За нормальних умов є твердою речовиною

В. Має жовте забарвлення

Г. Не має запаху

Запитання 40

Характеристиками аренів є:

1. СnH2n-2 ; 2. CnH2n; 3.CnH2n-6; 4. 1200; 5. 1800; 6. 109028`;

7. sp3-гібридизація; 8. sp2- гібридизація; 9. sp-гібридизація

варіанти відповідей

А. 2, 5, 9

Б. 1, 4, 6

В. 3, 4, 8

Г. 3, 7, 9

Запитання 41

Формулою бензену є

варіанти відповідей

А. С6Н14

Б. С6Н12

В. С6Н10

Г. С6Н6

Запитання 42

Доповніть рівняння реакції C2H4 + Cl2 = ...

варіанти відповідей

...= C2H3Cl + HCl

...= C2H4Cl2

...= C2H2Cl2 + H2

Запитання 43

Вкажіть продукт взаємодії етену з воднем

варіанти відповідей

етин

ацетилен

етан

метан

Запитання 44

Укажіть загальну формулу гомологів метану

варіанти відповідей

СnH2n+2 

СnH2n+1

СnH2n-2

СnH2n

Запитання 45

У молекулі етену на відміну від етину, є

варіанти відповідей

один подвійний зв’язок між атомами Карбону

два подвійні зв’язки між атомами Карбону

потрійний зв’язок між атомами Карбону

два потрійні зв’язки між атомами Карбону

Запитання 46

 Укажіть молекулярну формулу пропану

варіанти відповідей

С3Н6  

С3Н8

С2Н6

СН4

Запитання 47

 Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етену

варіанти відповідей

СnH2n+2 

СnH2n-2

СnH2n+1

СnH2n 

Запитання 48

Назвіть за систематичною номенклатурою "ізооктан" (стандарт моторного палива з октановим числом 100):


 

варіанти відповідей

а) 1,1,3,3-тетраметилбутан

в) 2,4,4-триметилпентан

б) 2,2,4-метилпентан

г) 2,2,4-триметилпентан 

Запитання 49

Алкіни — це вуглеводні які відповідають загальній формулі
варіанти відповідей

а) CnH2n і містять один подвійний зв'язок між атомами Карбону

б)  CnH2n+2 і містять одинарні зв'язки між атомами Карбону

в)  CnH2n-2 і містять один потрійний зв'язок між атомами Карбону

г)  CnH2n-2 і містять два подвійних зв'язка між атомами Карбону

Запитання 50

5.                Вказати назву сполуки:
варіанти відповідей

а) 2,3,4-метилоктан

б) 2,3,4-метилпентан

в) 2,3,4-триметилпентан

г) 1,1,2,3,4,4-гексаметилпропан


Запитання 51

1. Який зв'язок і валентний кут характерні для sp2 гібридизації?

варіанти відповідей

одинарний зв'язок

кут = 180⁰

подвійний зв'язок

кут= 120⁰

потрійний зв'язок

кут= 109⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест