Ізомерія та властивості алканів

Додано: 25 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

1.    Речовина, зображена на рис. має назву

варіанти відповідей

2-метилпропан

2-метилбутан

2-метилпропен

Бутан

Запитання 2

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O. Це реакція:

варіанти відповідей

термічний розклад пропану

приєднання кисню

повного окиснення пропану

неповного окиснення пропану

Запитання 3

Серед назв речовин оберіть ізомер 2,2-диметилпропану:
варіанти відповідей

А. Бутан

Б. Пентан

В. Пропан

Г. Гексан

Запитання 4

Яка з речовин є ізомером гексану?

варіанти відповідей

пентан

2,3 - диметилбутан

3 - метилгексан

2 - етилпентан

Запитання 5

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

− СН3

СН4

− СН2 

− СН2 − СН3

Запитання 6

Продуктами неповного окиснення алканів є:

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

СО + Н2О

СО2 + Н2О

С + Н2О

СО2 + Н2

Запитання 7

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С3Н6, С4Н10

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 8

Який із алканів у звичайних умовах знаходиться у газоподібному агрегатному стані?

варіанти відповідей

С2Н4

С10Н22

С16Н34

С3Н8

Запитання 9

Укажіть характеристику, яка властива ізомерам

варіанти відповідей

подібні за хімічною будовою

склад молекул відрізняється на одну або кілька груп атомів СН2

однаковий якісний та кількісний склад

Запитання 10

Алкани не здатні до реакції приєднання тому, що:
варіанти відповідей

А. Вони органічні сполуки.

Б. Всі валентні зв’язки атому Карбону зайняті.

В. Не має атомів Оксигену у складі.

Г. Потрібний каталізатор.

Запитання 11

Cтруктурна формула вказує на:

варіанти відповідей

порядок сполучення атомів у молекулі

якісний та кількісний склад речовин

порядок сполучення атомів у молекулі за допомогою спільних електронних пар

Запитання 12

Яку кількість атомів Гідрогену має алкан, у складі молекул якого 12 атомів Карбону:

варіанти відповідей

26

32

24

22

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест