Взаємне розміщення прямих у просторі

Додано: 12 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Прямі АN та СМ паралельні. Яке взаємне розміщення прямих АС та ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

паралельні або перетинаються

Запитання 2

Прямі КМ та ВР мимобіжні. Яке взаємне розміщення прямих МР та ВК?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

паралельні або перетинаються

Запитання 3

Прямі АВ і СМ не лежать в одній площині. По якій прямій перетинаються площини (АВМ) і (ВСМ)?

варіанти відповідей

АВ

СМ

АМ

ВМ

Запитання 4

У просторі дано дві різні прямі s та d, які лежать в деякій площині. Які твердження вірні

варіанти відповідей

прямі перетинаються

прямі мимобіжні

прямі паралельні

існує деяка пряма t, яка перетинає обидві прямі s та d

через пряму s обов’язково можна провести площину, яка перетинає пряму d

обов’язково існує пряма t, яка перетинає одну з прямих та паралельна другій прямій.

Запитання 5

У просторі дано дві різні прямі s та d, які не лежать в одній площині. Які твердження вірні:

варіанти відповідей

прямі перетинаються

прямі мимобіжні

існує деяка пряма t,, яка перетинає обидві прямі s та d

прямі паралельні

через пряму s обов’язково можна провести площину, яка перетинає пряму d

обов’язково існує пряма t, яка перетинає одну з прямих та паралельна другій прямій

Запитання 6

Основа АМ трапеції АВСМ паралельна площині a. Пряма ВС і площина a:

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

пряма лежить в площині a

Пряма паралельна або належить площині a

Запитання 7

Площини a і k перетинаються. Прямі на рисунку:

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

По-різному

Запитання 8

У ΔВСМ точки Т і О – середини сторін ВС та СМ. Середня лінія ТО паралельна площині a. Пряма ВМ і площина a:

варіанти відповідей

Пряма паралельна або належить площині a

пряма лежить в площині a

перетинаються

паралельні

Запитання 9

Два прямокутники ABCD і AEFD лежать в різних площинах. Прямі BC і EF на рисунку:

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

По-різному

Запитання 10

Діагоналі протилежних граней ABCD і A1B1C1D1 куба:

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються чи мимобіжні

паралельні чи мимобіжні

Запитання 11

Діагоналі суміжних граней ABCD і ВВ1C1C куба:

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

паралельні чи мимобіжні

перетинаються чи мимобіжні

Запитання 12

У тетраедрі SABC точки X, Y, Z, T – середини ребер SA, SC, CB, AB. Прямі XT і YZ на рисунку:

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

По-різному

Запитання 13

Точка M лежить поза площиною Δ АВС. Яке взаємне розміщення прямих АМ і ВС?

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

мимобіжні

встановити неможливо

Запитання 14

Дві прямі не паралельні і не перетинаються. Скільки площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

Одну

дві

жодної

безліч

Запитання 15

Точка А не належить площині α, точки В, С, D, які належать цій площині. Укажіть лінію перетину площин (АВС) і (ACD)

варіанти відповідей

BC

CD

CA

AD

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест