Самостійна робота з теми «Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца»

Додано: 26 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Визначте магнітні полюси соленоїда, зображеного на рисунку. 

варіанти відповідей

Лівий кінець – південний полюс, правий – північний

Лівий кінець – північний полюс, правий – південний

Запитання 2

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку. 

варіанти відповідей

Сила струму в провіднику напрямлена до нас

Сила струму в провіднику напрямлена від нас

Запитання 3

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку.

варіанти відповідей

Сили Ампера напрямлена вліво

Сили Ампера напрямлена вправо

Запитання 4

На рисунку зображена частинка, яка рухаються в магнітному полі. Сформулюйте задачу до рисунку і розв’яжіть її. 

варіанти відповідей

Куди напрямлена швидкість зарядженої частинки? (вниз)

Куди напрямлена швидкість зарядженої частинки? (вверх)

Запитання 5

З якою силою діє однорідне магнітне поле з індукцією 50 мТл на провідник, довжина активної частини якого 30 см, якщо сила струму в ньому 10 А? Напрямок магнітних ліній і напрямок струму взаємно перпендикулярні. 

варіанти відповідей

0,015 Н

1,5 Н

0,15 Н

15 Н

Запитання 6

На заряд 2 мкКл, що рухається в однорідному магнітному полі зі швидкістю 5ꞏ106 м/с під кутом 45° до ліній індукції магнітного поля, діє сила 2,8 мН. Визначте модуль вектора магнітної індукції.

варіанти відповідей

0,4 Тл

0,04 Тл

0,4 мТл

4 Тл

Запитання 7

Провідник зі струмом 20 А висить в однорідному магнітному полі. Визначте індукцію магнітного поля, якщо відомо, що маса провідника 200 г, а довжина його активної частини 2 м. 

варіанти відповідей

0,5 Тл

5 Тл

50 мТл

0,0005 Тл

Запитання 8

В однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл перпендикулярно до ліній індукції влітає протон, що має кінетичну енергію 120 кеВ. Визначте радіус кола, яке описує протон, і період обертання протона. Виконайте пояснювальний рисунок в зошиті та прикріпіть до виконаної роботи. 

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест