Електромагнітні коливання та хвилі

Додано: 27 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
21 запитання
Запитання 1

Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань, що виникають в ідеальному коливальному контурі?

варіанти відповідей

Від індуктивності котушки

Від індуктивності котушки 

Від індуктивності котушки та ємності конденсатора 

Від опору контура

Запитання 2

Формула Томсона має вигляд:

варіанти відповідей

T=2π ⁄ ω 

Т=2π√LC

ω=2πν 

Т=2π√m ⁄ g 

Запитання 3

Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань, що виникають в ідеальному коливальному контурі?
варіанти відповідей

Від індуктивності котушки

Від ємності конденсатора


  Від індуктивності котушки та ємності конденсатора

  Від опору контура

Запитання 4

Процес поширення в просторі електричних і магнітних полів, які періодично змінюються, називають

 

варіанти відповідей

гармонічним коливанням


електромагнітною хвилею

 електромагнітною індукцією

 резонансом.

Запитання 5

Відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за один період, називається


варіанти відповідей

 фазою.  

  частотою

 амплітудою

  довжиною хвилі

Запитання 6

 Який елемент використовують як джерело електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

 заряджений конденсатор

батарею гальванічних елементів

 закритий коливальний контур

 відкритий коливальний контур

Запитання 7

Хто в перше продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

 Герц

  Максвелл

 Ампер

  Фарадей

Запитання 8

Яка фізична величина залишається незмінною при переході електромагнітної хвилі з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

 період

 частота

  довжина

  швидкість

Запитання 9

Властивості електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

відбиваються

  заломлюються

  обгинають перешкоди

   поглинаються

Запитання 10

Які величини періодично змінюються в коливальному контурі під час електромагнітних коливань?варіанти відповідей

Напруга

  Період

  Заряд

  Частота

  Сила струму

  Ємність

  Індуктивність

Запитання 11

Укажіть правильне твердження. У момент, коли сила струму в котушці коливального контуру буде максимальною, ...


варіанти відповідей

  енергія електричного і магнітного поля дорівнюють 0

  енергія електричного поля дорівнює енергії магнітного поля

  енергія магнітного поля дорівнює 0

  енергія електричного поля дорівнює 0

Запитання 12

Причиною виникнення електромагнітних хвиль може бути

варіанти відповідей

 рівномірний рух протонів

 прискорений рух нейтронів

  рівномірний рух електронів

  прискорений рух заряджених частинок

Запитання 13

Яке явище лежить в основі роботи трансформатора?

варіанти відповідей

Явище електромагнітної індукції

Явище електролізу

Явище самоіндукції

Магнітна дія струму

Запитання 14

Для збереження переданої потужності, при підвищенні напруги в лінії передачі електроенергії потрібно …

варіанти відповідей

Стала Больцмана                    

Коефіцієнт трансформації

Коефіцієнт пропорційності           

Стала Авогадро

Запитання 15

Який вид електричного струму виробляють електрогенератори на електростанціях?

варіанти відповідей

Постійний

Синхронний

Змінний

Багатофазний

Запитання 16

З якою метою для передачі електроенергії на великі відстані напругу значно підвищують?

варіанти відповідей

Щоб зменшити втрати на нагрівання проводів ЛЕП.

Таким чином подовжують термін дії дротів ЛЕП.

Щоб підтримати стандартну частоту 50 Гц.

Щоб зменшити потужність.

Запитання 17

Трансформатор на електричних схемах позначається так:

варіанти відповідей
Запитання 18

Транформатори бувають...

варіанти відповідей

знищувальні

підвищувальні

знижувальні

збільшувані

Запитання 19

Оберіть складові трансформатора...

варіанти відповідей

ротор

обмотка ротора

конденсатор і котушка

колектор

первинна і вторинна обмотки

обмотка статора

спільне осердя

Запитання 20

Як називають нерухому частину генератора

варіанти відповідей

ротор

статор

колектор

якір

Запитання 21

Як називають обертову частину генератора

варіанти відповідей

ротор

мотор

корба

статор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест