Залікова тестова робота з теми: "Коливання і хвилі"

Додано: 27 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Які види маятників вам відомі?

варіанти відповідей

Пружинний маятник

Фізичний маятник

Математичний маятник 

Алгебраїчний маятник 

Запитання 2

Фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань

варіанти відповідей

Амплітуда

Період

Частота

Циклічна частота

Запитання 3

Фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання 

варіанти відповідей

Обертова частота

період

частота

фаза

Запитання 4

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом (законом косинуса або синуса), називають …

варіанти відповідей

Гармонічні коливання


коливальний контур

Запитання 5

Поширення коливань у пружному середовищі 

варіанти відповідей

хвиля

гармонічні коливання

Запитання 6

Частота хвилі ν 

варіанти відповідей

Кількість гребенів хвилі, які проходять через дану точку за одиницю часу

швидкість, з якою переміщається гребінь хвилі

Запитання 7

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника? 

варіанти відповідей

Тільки від маси

 Від коефіцієнта пружності й маси


Від амплітуди

 Від прискорення вільного падіння та довжини

Тільки від довжини


Запитання 8

Період коливань пружинного маятника залежить від...( оберіть дві відповіді)

варіанти відповідей

 маси тягарця

 довжини пружини

частоти коливань маятника

 жорсткості пружини

прискорення вільного падіння

Запитання 9

Виберіть зайве

варіанти відповідей

Автоколивання

Вимушені коливання

Паралельні коливання

Вільні коливання

Запитання 10

Пристрій для перетворення параметрів напруг і струмів

варіанти відповідей

Генератор

Трансформатор

Конденсатор

Запитання 11

Яка фізична величина залишається незмінною при переході електромагнітної хвилі з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

 період

 частота

  довжина

  швидкість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест