Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.

Додано: 14 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Як називається прилад для вимірювання дози йонізуючого випромінювання, отриманого приладом (і тим, хто ним користується) за деякий інтервал часу, наприклад за період перебування на деякій території або протягом робочої зміни?

варіанти відповідей

Радіометр

Дозиметр

Периметр

Омметр

Запитання 2

Як називаються прилади для вимірювання інтенсивності радіоактивного випромінювання від певного джерела (рідини, газу, забрудненої поверхні)?

варіанти відповідей

Дозиметрами

Радіометрами

Периметрами

Омметрами

Запитання 3

Завдання на відповідність. Встановіть відповідність між пристроєм та його призначенням.


1. Детектор

2. Вимірювальний пристрій

3. Вихідний пристрій

 

А. Пристрій, який виводить на дисплей дозиметра інформацію про підвищення радіації може подаватися світінням, звуковим сигналом тощо

В. Пристрій, що слугує для реєстрації йонізуючого випромінювання

С. Пристрій, який зчитує електричні сигнали (імпульси струму або напруги) у разі потрапляння йонізуючого випромінювання на детектор

варіанти відповідей

1 - В; 2 - С; 3 - А

1 - С; 2 - А; 3 - В

1 - А; 2 - В; 3 - С

Запитання 4

Як називається міра рівня іонізуючого випромінювання, що знаходиться в навколишньому середовищі в певному місці, яке не пов'язане з навмисним введенням джерел випромінювання?

варіанти відповідей

Радіація

Радіаційний фон

Поглинута доза йонізуючого випромінювання

Запитання 5

Оберіть з переліку джерела радіаційного фону.

варіанти відповідей

Космічне випромінювання

Медичні дослідження

Внутрішнє природне опромінення

Зовнішнє природне опромінення

Телевізори та монітори

Атомна енергетика

Ядерні випробування

Будівельні матеріали

Запитання 6

Як називається відношення енергії йонізуючого випромінювання, поглинутої речовиною, до маси цієї речовини?

варіанти відповідей

Еквівалентною дозою йонізуючого випромінювання

Активністю радіоактивного джерела

Поглинутою дозою йонізуючого випромінювання

Запитання 7

Як називають фізичну величину, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

Еквівалентною дозою йонізуючого випромінювання

Активністю радіоактивного джерела

Поглинутою дозою йонізуючого випромінювання

Запитання 8

За якою формулою знаходять поглинуту дозу йонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей
Запитання 9

За якою формулою знаходять еквівалентну дозу йонізуючого випромінювання:?

варіанти відповідей
Запитання 10

Завдання на відповідність. Встановіть відповідність між позначенням фізичної величини та її одиницею вимірювання в СІ.

1. D

2. H


А. 1 Гр

В. 1 Бк

С. 1 Зв

варіанти відповідей

1 - С; 2 - А

1 - А; 2 - С

1 - В; 2 - А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест