9 кл. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.

18 запитань
Запитання 1

 Центральна масивна позитивно заряджена частина атома це....

варіанти відповідей

 електон

  протон

  нейтрон

  ядро

Запитання 2

Заряджена частинка, що обертається навколо ядра...

варіанти відповідей

нейтрон

  протон

  електрон

  ядро

Запитання 3

Речовина складається з частинок.... (оберіть всі вірні відповіді) між якими є проміжки.

варіанти відповідей

 фотонів

  атомів

  молекул

  протонів

  йонів

Запитання 4

Кількість електронів в атомі дорівнює

варіанти відповідей

кількості протонів

кількості нейтронів

нуклонному числу

різниці між нуклонним числом та кількості нейтронів

сумарній кількості протонів і нейтронів

Запитання 5

Різновиди хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

варіанти відповідей

Нукліди

Ізотопи

Нуклони

Молекули

Атоми

Запитання 6

В ядрі атома Алюмінію 1327Al міститься

варіанти відповідей

27 протонів і 13 нейтронів

14 протонів і 13 нейтронів

13 протонів і 14 нейтронів

13 протонів і 14 електронів

Запитання 7

Ядро має заряд

варіанти відповідей

негативний

позитивний

не має заряду

Запитання 8

Ізотопами називають атоми, ядра яких мають

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і нейтронів

різні заряди, однакову масу

однакові заряди, однакову масу

 однакові заряди, різну масу

Запитання 9

У ядрі атома 5 протонів і 6 нейтронів. Скільки електронів в атомі?


варіанти відповідей

 1 електрон

6 електронів

5 електронів

11 електронів

Запитання 10

Порядковий номер елемента вказує на кількість

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

атомів

Запитання 11

В атомі Літію електронів

варіанти відповідей

5

3

7

Запитання 12

Модель атома відкрив

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Ленард

Бор

Менделєєв

Запитання 13

Атом складається з

варіанти відповідей

протонів і нейтронів

протонів і електронів

протонів, нейтронів та електронів

Запитання 14

Як називаються сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер?

варіанти відповідей

сили взаємодії

ядерні сили

електромагнітні сили

атомні сили

Запитання 15

Як називають сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі?

варіанти відповідей

нуклонним (масовим) числом

зарядовим (протонним) числом

протонним (масовим) числом

нуклонним (протонним) числом

Запитання 16

З яких частинок складається атомне ядро?

варіанти відповідей

протонів та нейтронів

протонів та нуклонів

Запитання 17

Чи правильним є твердження: "Протони мають позитивний електричний заряд, нейтрони не мають заряду"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Що більше атом чи ядро?

варіанти відповідей

Атом

Ядро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест