Контрольна робота "Коливання і хвилі"

Додано: 15 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
23 запитання
Запитання 1

Поширення коливань у пружному середовищі називається ....

варіанти відповідей

деформацією

механічною хвилею

рухом

зсувом

Запитання 2

Причини виникнення усіх механічних хвиль

варіанти відповідей

однакові

різні

Запитання 3

Будь яка механічна хвиля створюється тілом, яке коливається і має назву:

варіанти відповідей

коливвльне тіло

джерело хвилі

маятник

Запитання 4

Середовище називають ........ , якщо під час його деформації виникають сили, що протидіють цій деформації.

варіанти відповідей

деформованим

коливальним

пружним

пластичним

Запитання 5

На рисунку зображена хвиля

варіанти відповідей

поперечна

поздовжня

перпендикулярна

Запитання 6

Як називається хвиля, зображена на рисунку?

варіанти відповідей

поперечна

поздовжня

пряма

Запитання 7

Про які хвилі йдеться: "У ході поширення хвиль відбувається зсув одних шарів середовища відносно інших"?

варіанти відповідей

поперечні

поздовжні

прямі

Запитання 8

Про які хвилі йдеться: "У ході поширення хвиль у середовищі відбуваються деформації стиску та розтягу"?

варіанти відповідей

поздовжні

поперечні

прямі

Запитання 9

Виберіть середовище, у якому може поширюватись поздовжня хвиля

варіанти відповідей

тверде

рідке

газоподібне

Запитання 10

Чи може поперечна хвиля поширюватись у твердому, рідкому та газоподібному середовищах?

варіанти відповідей

лише тверде

лише рідке

лише газоподібне

може у всіх

в жодному не поширюється

Запитання 11

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю.

частота коливань кожної частини середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі

хвильовий рух супроводжується перенесенням речовини

під час поширення хвилі не відбувається перенесення енергії

під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії

механічна хвиля поширюється не залежно від того, чи наявне середовище

швидкість поширення звуку в повітрі 300 000 км/с

Запитання 12

Виберіть фізичні величини, які характеризують хвилю

варіанти відповідей

період

герц

секунда

частота

амплітуда

Запитання 13

Відстань, на яку поширюється хвиля за один період, називається

варіанти відповідей

частота

амплітуда

довжина хвилі

Запитання 14

Під час переходу хвилі з одного середовища в інше змінюєтья її

варіанти відповідей

частота

довжина хвилі

швидкість

всі величини залишаються незмінними

Запитання 15

Фізичне явище, що являє собою механічну хвилю з частотою 20Гц-20000Гц має назву;

варіанти відповідей

звук

інфразвук

ультразвук

хвиля

Запитання 16

Оберіть з переліку списку джерела звуку

варіанти відповідей

мікрофон

мембрани навушників

крила комах

дифузор гучномовця

Запитання 17

Від чого залежить швидкість поширення звуку? Оберіть всі правильні відповіді

варіанти відповідей

температури

густини середовища

частоти

механічних властивостей середовища

Запитання 18

Від якої фізичної величини залежить тон звуку?

варіанти відповідей

частоти

амплітуди

маси

Запитання 19

Від якої фізичної величини залежить гучність звуку?

варіанти відповідей

частоти

амплітуди

маси

Запитання 20

"У разі тривалої дії інтенсивне випромінювання може призвести до зупинки серця" Про які хвилі йдеться?

варіанти відповідей

ультразвукові

інфразвукові

електромагнітні

жодні з перерахованих

Запитання 21

"...наявні у шумі вітру та водоспаду, у звуках, які видають деякі живі істоти". Про які види хвиль йдеться?

варіанти відповідей

ультразвук

інфразвук

електромагнітні хвилі

будь-які з перерахованих

Запитання 22

Повз дерево за інтервал часу 20 с минуло 8 гребнів механічної хвилі. Визначте частоту коливань частинок хвилі .

варіанти відповідей

4

0,4

2,5

160

Запитання 23

Звукова хвиля, яка була випущена з певного джерела, повернулася назад через 0,5 хвилини після початку свого руху. Визначте відстань від джерела до перешкоди, вважаючи швидкість звуку в повітрі 340 м/с?

варіанти відповідей

810

5100

510

8100

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест