16 квітня о 18:00Вебінар: Викладання трудового навчання в умовах карантину

Залік з основ галузевої економіки (для верстатників)

Додано: 28 листопада 2019
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
24 запитання
Запитання 1

Головна економічна проблема

варіанти відповідей

вміння орієнтуватися у сфері бізнесу

раціональне використання ресурсів

використання обмежених ресурсів для створення товарів та послуг з метою задоволення безмежних потреб людини

задоволення потреб людини

Запитання 2

Цілеспрямована діяльність людей, результатом якої є створення благ - це...

варіанти відповідей

продаж

обмін

ефективність

виробництво

Запитання 3

Верстаки, інструменти, машини відносяться до...

варіанти відповідей

предметів праці

засобів праці

форми праці

жодна відповідь невірна

Запитання 4

До матеріальних ресурсів виробництва не належать

варіанти відповідей

земля

верстатник широкого профілю

вантажна машина

комп'ютер

Запитання 5

Самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність з метою отримання прибутку називається

варіанти відповідей

корпорація

бізнес

підприємництво

виробництво

Запитання 6

До якого виду підприємницької діяльності відноситься банк "Аваль"?

варіанти відповідей

фінансова

посередницька

виробнича

торгівельна

Запитання 7

Не є об'єктом рухомого майна:

варіанти відповідей

трактор

столи ресторану

металообробний верстат

поле ТОВ "Земляки"

Запитання 8

За формою власності підприємства в Україні класифікуються на:

варіанти відповідей

одноосібні володіння, партнерство, корпорація

приватні, колективні, державні

спеціалізовані, універсальні, змішані

виробничі, фінансові, комерційні

Запитання 9

Функція, яка пов'язана із забезпечення процесу виробництва необхідними засобами та їх використанням, впровадженням новітніх технологій, раціоналізацією виробничих процесів - це...

варіанти відповідей

виробнича

соціальна

зовнішньоекономічна

політична

Запитання 10

Вид підприємства, який заснований на акціонерній власності - це...

варіанти відповідей

колективне підприємство

корпорація

партнерство (товариство)

одноосібне підприємство

Запитання 11

Ознаки, за якими підприємства належать до групи малих підприємств:

варіанти відповідей

розмір статутного фонду

чисельність працюючих

розмір отриманого прибутку

розмір доходу за рік

Запитання 12

До підприємницької діяльності в Україні допускаються

варіанти відповідей

військовослужбовці

депутати

засуджені

юридичні особи всіх форм власності та їх об'єднання

Запитання 13

Персонал (кадри) підприємства - це...

варіанти відповідей

сукупність всіх працівників підприємства на даний момент

сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності і забезпечують діяльність підприємства

сукупність всіх постійних працівників підприємства

усі працівники, які своєю працею беруть участь у господарській діяльності підприємства на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством

Запитання 14

До спеціалістів підприємства належать:

варіанти відповідей

промислово-виробничий персонал та персонал на неосновній діяльності

робітники, керівники, спеціалісти, службовці, охорона та учні

інженери, економісти, бухгалтери, інспектори, психологи, техніки

діловоди, обліковці, секретарі, креслярі, касири

Запитання 15

Вид трудової діяльності, здійснення якої вимагає відповідної підготовки, називається:

варіанти відповідей

професія

спеціальність

кваліфікація

категорія

Запитання 16

Винагорода в грошовій формі, яку працівник отримує від роботодавця за виконану ним роботу

варіанти відповідей

акція

мінімальна заробітна плата

премія

заробітна плата

Запитання 17

Основна заробітна плата – це:

варіанти відповідей

 будь-який заробіток, що залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами

встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу

заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних та компенсаційних витрат

заробіток в розмірі посадових окладів

Запитання 18

Обчисліть заробітну плату оператора верстатів з ЧПК, якщо за листопад йому нараховано 12400 грн., з неї відраховано податок з фізичних осіб у розмірі 18%, військовий збір – 1,5%, профспілкові внески – 2%.

варіанти відповідей

10168 грн.

12400 грн.

9920 грн.

9796 грн.

Запитання 19

Менеджмент - це...

варіанти відповідей

самостійна галузь знань

визначена категорія людей, що здійснюють керівництво

свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації

специфічний орган керування сучасною організацією

Запитання 20

Функція менеджменту, яка пов'язана з процесом створення і координації певної внутрішньої структури підприємства це...

варіанти відповідей

організація

планування

контроль

мотивація

Запитання 21

Процес маркетингових досліджень не містить етап

варіанти відповідей

визначення проблеми

вибір методу дослідження

прийняття рішень керівником

аналіз зібраної інформації

Запитання 22

Яке визначення характеризує маркетингове дослідження?

варіанти відповідей

вивчення теорії і практики маркетингу

систематичний збір, аналіз та відображення маркетингової інформації з метою вирішення проблем підприємства та досягнення маркетингових цілей

розробка маркетингових планів і стратегій щодо управління різноманітними ринковими явищами і процесами

проведення експеременту

Запитання 23

Виберіть, що означає поняття "конкуренція"

варіанти відповідей

суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності та отримання максимального прибутку

об'єднання багатьох виробників у спілку

домовленість між виробниками про умови діяльності

всі відповіді вірні

Запитання 24

Вкажіть, що з наведеного є ознаками чистої конкуренції


варіанти відповідей

дуже велика кількість незалежних виробників і покупців

відсутній контроль над цінами, ціни визначає ринок


панує одна фірма-виробник


відсутні товари - замінники основного продукту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест