17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Україна після революції 1905-1907 рр.

Додано: 26 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 33 рази
12 запитань
Запитання 1

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

ліквідовано поміщицьке землеволодіння

ліквідовано кріпосне право

вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

заохочувалося створення хуторів і відрубів

Запитання 2

Яка головна причина міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

аграрне перенаселення

національно-релігійний гніт

низький рівень промислового розвитку

політичні утиски

Запитання 3

Якими були причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

демографічний вибух і збереження великого землеволодіння

поразка першої російської революції та проведення Столипінських реформ

соціальне розшарування та зростання кількості робітників

скасування панщини та міграція селян із західноукраїнських земель

Запитання 4

Укажіть ім’я державного діяча ХХ ст., якому належить наведений уривок із виступу в Державній Думі Росії на захист пропонованої ним реформи.«В основу закону 9 листопада покладена певна думка, певний принцип… У тих місцевостях Росії, де особистість селянина отримала вже певний розвиток, де община як примусовий союз ставить перешкоду для його самодіяльності, там необхідно дати йому свободу працювати, багатіти, розпоряджатися своєю власністю; треба дати йому владу над землею, треба позбавити його від кабали віджилого общинного ладу».

варіанти відповідей

П. Столипін

П. Валуєв

М. Терещенко

М.Грушевський

Запитання 5

Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела?«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури… Південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки некорисні, але й небезпечні…»

варіанти відповідей

міграція росіян на Південь і Схід України

земельна реформа П. Столипіна

великодержавний шовінізм

подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

Запитання 6

Позначте три варіанти. Які завдання мали бути вирішені під час земельної реформи П. Столипіна?

варіанти відповідей

розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

підірвати землеволодіння Російської православної церкви

ліквідувати панщину та кріпосницьку залежність селян

подолати гостру кризу сільськогосподарського перевиробництва

зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

підняти економічну ефективність сільського господарства

розв’язати проблему аграрного перенаселення

Запитання 7

Позначте три варіанти. Позначте варіанти, які стосуються реформи прем’єр-міністра Росії П. Столипіна?

варіанти відповідей

зруйнувати селянську общину (громаду), утвердити приватну власність на землю, модернізувати сільське господарство

ліквідувати поміщицьке землеволодіння

забезпечити домінування Росії на світовому ринку продовольства

установити конституційну монархію

створити соціальну опору царизму на селі, ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі

ліквідувати аграрне перенаселення в центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру та Далекого Сходу

надати автономію Україні

Запитання 8

Вкажіть два заходи які царський уряд проводив на українських землях після поразки революції 1905 - 1907 рр.

варіанти відповідей

Переслідування культурно - освітніх організацій, заборона викладати українською мовою,

Впровадження у закладах освіти української мови, видання газет, журналів українською мовою

Заборона вживання назви "Україна", смертна кара учасникам заворушень.

Уряд Російської імперії проводив проукраїнську політику.

Створення кафедр української мови в університетах

Запитання 9

Народ називав "панською" Державну Думу:

варіанти відповідей

першу

другу

третю

четверту

Запитання 10

Яка подія відбулася 3 червня 1907 р.?

варіанти відповідей

підтверджені "Основні державні закони Російської імперії"

підписання царем маніфесту "Про удосконалення дерхавної влади"

опубліковано царський маніфест про розпуск ІІ Державної думи

початок роботи І Державної думи

Запитання 11

Ділянка громадських земель, яку виділяли селянинові в особисту власність, коли він виходив із громади (общини). Набув поширення в період столипінської аграрної реформи.

варіанти відповідей

відруб

хутір

сервітут

черезсмужжя

Запитання 12

"Справа Бейліса" була повязана з поширенням у суспільстві:

варіанти відповідей

національно-визвольних ідей

антисемітських настроїв

революційних настроїв у сіспільстві

реформістських ідей у суспільстві

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест