17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Революція 1905-1907 рр. і Україна

Додано: 26 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 20 разів
12 запитань
Запитання 1

Хто очолив виступ матросів крейсера «Очаків»?

варіанти відповідей

Григорій Вакуленчук

Панас Матюшенко

Борис Жаданівський

Петро Шмідт

Запитання 2

 Укажіть дату «кривавої неділі»:

варіанти відповідей

9 січня 1905 року

3 червня 1905 року

17 жовтня 1905 року

2 березня 1905 року

Запитання 3

Укажіть дату розпуску російським царем ІІ Державної Думи:

варіанти відповідей

9 січня 1905 року

1 червня 1906 року

20 лютого 1907 року

3 червня 1907 року

Запитання 4

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

перша спроба відкрити недільні українські школи

об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

легалізація діяльності українських політичних партій

реорганізація Української православної церкви

Запитання 5

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена:

варіанти відповідей

виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців»

революційними подіями 1905—1907 рр.

формуванням самостійницької течії в українському русі

проведенням Столипінської аграрної реформи

Запитання 6

Правонаступницею якої партії в 1905 р. стала Українська соціал-демократична робітнича партія?

варіанти відповідей

Революційної української партії (РУП)

Русько-української радикальної партії (РУРП)

Української народно-демократичної партії (УНДП)

Української народної партії (УНП)

Запитання 7

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

М. Міхновський

В. Шемет

М. Грушевський

І. Шраг

Запитання 8

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадської свободи совісті, слова, зібрань і союзів…»

варіанти відповідей

створення губернських зборів і земських управ

утворення Української автокефальної церкви

поява перших україномовних періодичних видань

відкриття в усіх університетах кафедр історії України

Запитання 9

Кому з діячів українського визвольного руху найбільш імовірно могло належати таке висловлювання?«Час вишиваних сорочок… минув і ніколи вже не вернеться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова: “Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів”… Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин».

варіанти відповідей

М. Драгоманову

М. Грушевському

М. Міхновському

Д. Донцову

Запитання 10

Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905—1907 рр. Є. Чикаленком?

варіанти відповідей

«Рада»

«Зоря Галицька»

«Основа»

«Громада»

Запитання 11

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.?

варіанти відповідей

«Справа Бейліса»

убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

повстання селян у Великих Сорочинцях

утворення Української революційної партії

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

Кривава неділя

Запитання 12

Позначте три правильні відповіді. Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

скасування панщини

запровадження української мови в школах і судочинстві

створення українського університету

скасування для селян викупних платежів

поява україномовної преси

поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

скасування поміщицького землеволодіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест