Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку 20 століття.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Визначте особливості розвитку промисловості підавстрійської України на початку 20 століття.

варіанти відповідей

Розвиток галузей промисловості, що пов'язані із видобутком сировинних ресурсів (нафти та озокериту).

Заохочення урядом проникнення в регіон іноземного капіталу.

Незацікавленість підприємців у впровадженні більш технологічних виробництв.

Відсталість у промисловому розвитку регіону у зв'язку з відсутністю іноземного капіталу.

Розвиток галузей промисловості, що пов'язані з первинною переробкою місцевої сировини (лісозаготівельна, деревообробна).

Запитання 2

Поясніть, чому на початку 20 століття місто Борислав називали Клондайком Галичини.

варіанти відповідей

Тому, що саме тут видобували 2/3 нафти регіону.

Тому, що саме тут видобували 2/3 золота регіону.

Тому, що саме Бориславу належало 1 місце в світі з видобутку озокериту.

Запитання 3

Визначте особливості розвитку нафтової промисловості Прикарпаття на початку 20 століття.

варіанти відповідей

Нафтова промисловість перебувала цілком в руках іноземних капіталістів.

Розквіт нафтової промисловості у зв'язку із збільшенням видобутку і зменшенням ціни.

Занепад нафтової промисловості у зв'язку із зменшенням видобутку і збільшенням ціни.

Нафтова промисловість перебувала цілком в руках місцевих капіталістів.

Запитання 4

Вкажіть особливості розвитку лісозаготівельної та деревообробної промисловості на території підавстрійської України на початку 20 століття.

варіанти відповідей

Вивезення величезної кількості деревини (колоди, бруски, дошки) до країн Європи.

Неощадне спилювання лісів Карпат.

Мізерні капіталовкладення у меблеву промисловість.

Швидкий розвиток меблевої промисловості на основі великих капіталовкладень іноземного капіталу.

Збереження лісів Карпат і контроль за їх спилюванням.

Запитання 5

Визначте особливості розвитку сільського господарства на території підавстрійської України.

варіанти відповідей

Збереження великого поміщицького землеволодіння, де землевласниками були польські, румунські, угорські, німецькі поміщики.

Малоземелля і безземелля більшості селян змушувало їх ставати наймитами у пана або йти на заробітки до міста.

Кожне селянське господарство мало земельний наділ і розпочало використання агротехнічних новинок:сівозміна, мінеральні добрива, нова техніка, що сприяло підвищенню врожайності.

Широке використання агротехнічних новинок на поміщицьких полях: сівозміна, мінеральні добрива, нова техніка, що сприяло підвищенню врожайності.

Запитання 6

Визначте причини, що призвели до масової трудової міграції українців з території підавстрійської України до США, Канади, Аргентини, Бразилії.

варіанти відповідей

Аграрне перенаселення.

Розвиток селянських господарств.

Можливість отримати роботу на промислових підприємствах Прикарпаття.

Запитання 7

Вкажіть, чи є вірним твердження: "В умовах чужоетнічного середовища українці-емігранти зберігали мову, традиції, звичаї, елементи культури і побуту, що стало основою формування української діаспори".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 8

Вкажіть причини сецесії - масового виходу студентів з Львівського університету в 1901 році та їх вступ на навчання в університети Кракова, Відня, Праги.

варіанти відповідей

На всіх факультетах викладання проводилось українською мовою.

Адміністрація складалась винятково з поляків.

Мовою викладання та внутрішнього врядування була польська.

На всіх факультетах було лише 6 кафедр з викладанням українською мовою.

До складу адміністрації входили як поляки, так і українці.

Запитання 9

Визначте причини переваги та найбільшого впливу Української національно-демократичної партії (УНДП) серед селян Східної Галичини..

варіанти відповідей

Відсутність мережі дієздатних місцевих осередків.

Створення мережі осередків у повітових центрах і, навіть, селищах.

Проведення політичних зібрань, що сприяли до політичного життя всіх простих людей.

Поширення популярних часописів і брошур.

Проведення маніфестацій у зв'язку з конкретними подіями.

Проведення пропагандистської роботи лише серед безземельних і малоземельних селян.

Запитання 10

Вкажіть, чи вірним є твердження: "Всі три політичні партії Східної Галичини (УНДП, УСДП, РУРП) кінцевою метою у своїх програмах сформулювали здобуття культурної, економічної й політичної самостійності українського народу, його державної незалежності та об'єднання його земель".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 11

Визначте умови розгортання національного руху на Буковині.

варіанти відповідей

Політичні ідеї втілювали в життя 5 великих етнічних угруповань: українці, румуни, німці, євреї, поляки, між якими було відсутнє гостре етнічне протистояння.

Провідну роль відігравали народовці, що створювали сільські читальні, збирали народні віча, організовували кооперативні товариства.

Українці мали можливість подати до Австрійського парламенту чи інших крайового управління різноманітні запити, звернення, петиції щодо забезпечення національних прав.

Провідну роль відігравала Українська радикальна партія, що критикувала народовські організації за прихильність до влади, заявляючи, що виражає інтереси українського селянства.

Вибори до Буковинського сейму засвідчили перевагу москвофілів, що отримали 15 депутатських місць із 17.

Запитання 12

Визначте напрямки політики мадяризації, яку проводила угорська влада на території Закарпаття.

варіанти відповідей

Витіснення з ужитку української мови.

Заміна української мови в школах і церкві - угорською.

Заміна української мови в друкованій продукції на угорську.

Можливість викладання двома мовами: українською та угорською в школах.

Збільшення друкованої продукції українською мовою.

Запитання 13

Вкажіть чи є вірним твердження: "Саме на Закарпатті національний рух був найслабшим: єдиною дієвою інституцією була греко-католицька церква, представники якої започаткували народовський рух, але політичні партії не були створені".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 14

Визначте про яку подію йде мова у висловлюванні голови Народного комітету УНДП Костя Левицького: "Ми зібралися тут, щоб засвідчити, що весь руський народ є за справедливу виборчу реформу і що за се право постоїть усіма своїми силами".

варіанти відповідей

Засідання Австрійського парламенту

Народне віче у Львові

Засідання Галицького сейму

Запитання 15

Вкажіть кількість українців, що в результаті виборів 1907 року увійшли до Державної ради.

варіанти відповідей

27

50

32

Запитання 16

Визначте головне завдання, розв'язання якого прагнули домогтися українські депутати у Державній раді, яке вони виголосили у заяві на засіданні українського парламентського клубу.

варіанти відповідей

Запровадження національно-територіальної автономії українських земель.

Створення українського університету у Львові.

Розширення мережі українських газет.

Боротьба за реформу шкільної освіти.

Захист прав українського населення на вживання української мови.

Запитання 17

Назвіть 2 фізкультурно-спортивні організації Східної Галичини, головна ідея діяльності яких висвітлена в словах Івана Боберського: "Руханка не є сама для себе ціллю. Руханка є лише засобом для виховання якнайліпших громадян, що в праці і забаві, в час миру й на війні завше можуть гідно боронити свій народ".

варіанти відповідей

"Просвіти"

Наукове товариство імені Т. Шевченка.

"Сокіл"

"Січ"

Запитання 18

Яка подія 1914 року на території Східної Галичини увійшла в історію під назвою "Шевченківський здвиг".

варіанти відповідей

Відзначення у Львові 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Утворення Українського січового союзу.

Утворення Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Запитання 19

Визначте, про яку територію підавстрійської України йде мова у висловлюванні Євгена Чикаленка: "_____________ була для України справжнім П'ємонтом, бо до 1906 року тільки там могла розвиватися українська преса, наука і взагалі національне життя, яке в Російській Україні було суворо заборонене й придушене царським урядом".

варіанти відповідей

Галичина

Буковина

Закарпаття

Запитання 20

Вкажіть кому, з історичних діячів, належить висловлювання: "Сокільські організації мають своїм завданням приготовляти не сліпу воєнну силу, не масу м'яса для гармат, а силу горожанську, діяльну, що має творити нове життя народу, без хлопа і пана".

варіанти відповідей

Михайлу Грушевському

Євгену Чикаленку

Івану Боберському

Кирилу Трильовському

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест