25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

"Закон збереження імпульсу. Реактивний рух"

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 32 рази
12 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює імпульс тіла масою 2 кг, що рухається зі швидкістю 10 м/с?

варіанти відповідей

20 Н⋅м/с

10 кг⋅м/с

20 кг⋅м/с

100 Н⋅м/с

Запитання 2

Імпульсом тіла називається

варіанти відповідей

добуток маси тіла і його прискорення

добуток маси тіла і його швидкості

добуток сили, що діє на тіло, і швидкості тіла

добуток сили, що діє на тіло, і часу її дії

Запитання 3

Виберіть приклад, який демонструє реактивний рух

варіанти відповідей

політ метелика

рух кальмара

політ ракети

падіння листя з дерев

Запитання 4

Порівняйте імпульси цих тіл

варіанти відповідей

імпульси тіл однакові за знаком

імпульси тіл однакові за модулем

імпульси тіл протилежні за знаком


імпульси обох тіл дорівнюють нулю

Запитання 5

За якою формулою знаходять імпульс сили?

варіанти відповідей

Ft

mv

ma

Fa

Запитання 6

Як записується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей
Запитання 7

Реактивний рух виникає під час

варіанти відповідей

руху різних частин тіла відносно центра маси тіла

відштовхування

поділу тіла на частини

відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно решти частини

Запитання 8

Яке тіло має найменший імпульс?

варіанти відповідей

тіло масою 1 кг

тіло масою 2 кг

тіло масою 3 кг

тіло масою 4 кг

тіло масою 5 кг

Запитання 9

З нерухомого човна масою 50 кг на берег стрибнув хлопчик масою 40 кг зі швидкістю 1 м/с, яка спрямована горизонтально. Якої швидкості відносно берега набув човен? 

варіанти відповідей

0,08 м/с

-0,8 м/с

-0,08 м/с

0,8 м/с

Запитання 10

Гравець в керлінг ковзає з ігровим каменем по льоду зі швидкістю 4 м/с. В деякий момент він акуратно штовхає камінь в напрямку свого руху. Швидкість каменю при цьому зростає до 6 м/с. Маса каменю 20 кг, а гравця 80 кг. Яка швидкість гравця після поштовху? Тертя ковзанів об лід не враховуйте.

варіанти відповідей

0,35 м/с

 3,5 м/с

65 м/с

6,5 м/с

Запитання 11

Який закон лежить в основі реактивного руху?

варіанти відповідей

Закон збереження енергії

Закон збереження маси

Закон збереження імпульсу

Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 12

Хто здійснив перший в історії людства політ у космос (12 квітня 1961 р.)?

варіанти відповідей

К. Е. Ціолковський

Л. К. Каденюк

С. П. Корольов

Ю. О. Гагарін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест