Застосування законів динаміки.

Контрольний тест призначений для перевірки розділу: "Застосування законів динаміки. " Використовується для 9 класу. Входять питання та розрахункові задачі.

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 27 разів
10 запитань
Запитання 1

Якщо векторна сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю, то ...

варіанти відповідей

напрям руху тіла змінюється.

швидкість руху тіла з часом зростає.

швидкість руху тіла залишається незмінною.

швидкість руху тіла з часом спадає.

Запитання 2

Ліфт, рухаючись угору, почав гальмувати. Як зміниться вага пасажира, що перебуває у ньому?

варіанти відповідей

Збільшиться.

Зменшиться.

Не зміниться.

Залежить від маси пасажира.

Запитання 3

Вага - це ...

варіанти відповідей

міра інертності тіла.

міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею.

сила, з якою Земля діє на тіло біля її поверхні.

сила, з якою тіло діє на опору або підвіс унаслідок гравітаційного притягання до Землі.

Запитання 4

Яка з наступних формул є математичним записом закону Гука?

варіанти відповідей

F = µN

F = ρgV

F = kx

F = mg

Запитання 5

На рисунку схематично показано сили, що діють на тіло, яке тягнуть угору по похилій площині. Яка з цих сил є силою тертя?

варіанти відповідей

Сила 1.

Сила 2.

Сила 3.

Сила 4.

Запитання 6

Виберіть всі правильні твердження.

Прискорення вільного падіння ...

варіанти відповідей

збільшується в разі збільшення висоти h тіла над поверхнею Землі.

на полюсі менше, ніж на екваторі.

не залежить від маси тіла.

на полюсі більше, ніж на екваторі.

Запитання 7

Яка глибина колодязя, якщо камінь вільно падає у ньому 2 с? Прискорення вільного падіння вважайте 10 м/с2.

варіанти відповідей

10 м.

20 м.

30 м.

40 м.

Запитання 8

На скільки видовжиться риболовна волосінь з жорсткістю 0,5 кН/м під час рівномірного піднімання вгору рибини масою 200 г. Прискорення вільного падіння вважайте рівним 10 м/с2.

варіанти відповідей

0,02 м

0,002 м.

0,04 м.

0,004 м.

Запитання 9

Космічна ракета під час старту з поверхні Землі рухається вертикально вгору з прискоренням 20 м/с2. Визначта вагу космонавта в кабіні, якщо його маса 75 кг. Прискорення вільного падіння вважайте 10 м/с2.

варіанти відповідей

750 Н.

1500 Н.

2250 Н.

3375 Н.

Запитання 10

Тіло зісковзує з похилої площини, кут нахилу якої дорівнює 30º. З яким прискоренням зісковзує тіло, якщо коефіцієнт тертя становить 0,2. Прискорення вільного падіння вважайте 10 м/с2. Результат округліть до десятих.

варіанти відповідей

3,2 м/с2

3,3 м/с2.

4,1 м/с2.

0,4 м/с2.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест