Закони спадковості Г. Менделя

Додано: 20 січня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1034 рази
22 запитання
Запитання 1

Сукупність усіх ознак і властивостей організму називають

варіанти відповідей

генотипом

фенотипом

геномом

підтипом

Запитання 2

Як називають здатність організмів набувати нових ознак :

варіанти відповідей

спадковість

норма реакції

мінливість

проміжне успадкування

Запитання 3

Чим по своїй структурі є ген?

варіанти відповідей

ділянкою РНК

ділянкою ДНК

ділянкою білка

ділянкою полісахариду

Запитання 4

Що використовують для виявлення ролі спадковості та впливу середовища в прояві різних ознак?

варіанти відповідей

близнюковий метод
генеалогічний метод

цитогенетичний метод

популяційно-статистичний метод

Запитання 5

За допомогою якого методу були виявлені шкідливі наслідки шлюбів між близькими родичами, які особливо проявляються при гомозиготності за неспрятливим рецесивним алелем?

варіанти відповідей

близнюкового

генеалогічного

цитогенетичного

популяційно-статистичного

Запитання 6

Укажіть який саме метод допоміг встановити факт, що багато захворювань і дефектів розвитку людини пов,язані з порушенням числа й будови хромосомм ( хромосомні хвороби).

варіанти відповідей

близнюковий

генеалогічний

цитогенетичний

популяційно - статистичний

Запитання 7

Назвіть місце розташуванняалелів певного гена на хромосомі

варіанти відповідей

оперон

локус


домен

промотор

термінатор

Запитання 8

Аналізуючим називають схрещування...

варіанти відповідей

особин різних за фенотипом

гетерозиготних особин

особин,гомозиготних за рецесивним геном

особини, гомозиготної за рецесивним геном, з особиною,генотип якої необхідно визначити

Запитання 9

Що таке гомозигота?

варіанти відповідей

статева клітина, у якій відсутня одна хромосома

особина, яка зазнала впливу мутацій

особина, гомологічні хромосоми якої мають однакові алельні гени

особина, гомологічні и хромосоми якої мають різні алельні гени

Запитання 10

Назвіть перший закон Менделя.

варіанти відповідей

закон одноманітності F1

закон розщеплення

закон незалежного успадкування ознак

закон чистоти гамет

Запитання 11

Який генотип гібридних гетерозиготних особин з жовтим забарвленням насіння?

варіанти відповідей

АА

Аа

аа

ААВВ

Запитання 12

Виберіть співвідношення, що характеризує розщеплення за генотипом серед нащадків, які отримані від схрещування двох гетерозиготних батьківських особин.

варіанти відповідей

1: 1

1 : 2 : 1

9 : 3 : 3 : 1

3 : 1

Запитання 13

Як називається другий закон Менделя?

варіанти відповідей

закон одноманітності F1

закон розщеплення

закон незалежного успадкування

закон чистоти гамет

Запитання 14

Виберіть назву наведеного генотипу Аа

варіанти відповідей

гомозигота за домінантними алелями

гомозигота за рецесивними алелями

гомозигота за однією ознакою

гетерозигота за однією ознакою

Запитання 15

Виберіть ознаки, що характеризують таке схрещування: Аа × Аа

варіанти відповідей

схрещування дигібридне

схрещування моногібридне

кожний організм утворює один тип гамет

результат схрещування - всі нащадки одноманітні

результат схрещування - відбувається розщеплення ознаки за генотипом у співвідношенні 3 : 1

Запитання 16

Гамети позначаються літерою..

варіанти відповідей

А;

Р;

G;

F.

Запитання 17

Оберіть позначку для гомозиготної особини з рецесивними алелями

варіанти відповідей

АА

аа

Аа

А

а

Запитання 18

Так позначаються в генетиці

варіанти відповідей

чоловічі особини або гамети

нащадки

гібриди

жіночі особини або гамети

Запитання 19

F- це позначення...

варіанти відповідей

домінантної ознаки;

рецесивної ознаки;

гібридного потомства.

Запитання 20

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

 гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 21

Відомо, що жовтий колір насіння гороху домінує над зеленим. Який варіант генотипу має жовта гетерозиготна особина гороху?

варіанти відповідей

АА

Аа

аа

АаВв

Запитання 22

Закон розщеплення ознак у нащадків від схрещування гетерозиготних організмів (F1) між со­бою (за генотипом - 1:2:1, а за фенотипом - 3:1) – це  є … 

варіанти відповідей

І закон Менделя

ІІ закон Менделя

ІІІ закон Менделя

правило чистоти гамет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест