Закони збереження

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 260 разів
12 запитань
Запитання 1

Математичний запис закону збереження механічної енергії має вигляд.

варіанти відповідей

Ek0+Ep0=Ek+Ep

Ek=(mv2)/2

m1 υ01+m2 υ02=m1 υ1+m2 υ2

Ep=mgh

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання імпульсу тіла?

варіанти відповідей

кг·м/с

Н/м

кг

Дж

Запитання 3

Рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини.

варіанти відповідей

Закон збереження імпульсу

Закон збереження механічної енергії

Механічна енергія

Реактивний рух

Запитання 4

Обчисліть потенціальну енергію пружини жорсткістю 40 Н/м, деформація якої становить 4 см.

варіанти відповідей

0,32 мДж

32 мДж

32 МДж

3,2 мДж

Запитання 5

Пружину іграшкового пістолета стиснули на 4 см. Яку швидкість розпрямляючись, пружина надасть кулі масою 20 г, якщо жорсткість пружини 512 Н/м?

варіанти відповідей

6,4 м/с

64 м/с

0,64 м/с

Запитання 6

Абсолютно не пружним називають удар,...

варіанти відповідей

унаслідок якого форма тіл не відновлюється і тіла після взаємодії рухаються як одне ціле.  

унаслідок якого форма тіл відновлюється і тіла після взаємодії рухаються як одне ціле: 

унаслідок якого форма тіл не відновлюється і тіла після взаємодії рухаються в різні боки.

Запитання 7

Як рухаються тіла після взаємодії,якщо рівняння закону збереження імпульсу для них записано у вигляді:

         m1v1 +m2 v2 = (m1+m2) u

варіанти відповідей

З однаковою швидкістю в різні боки

Зупинилися

З однаковою швидкістю в одну сторону

Запитання 8

Кулька масою 10 г рухається зі швидкістю 5 м/с. Чому дорівнює імпульс кульки?

варіанти відповідей

2 кг·(м/с)

0,05 кг·(м/с)

50 кг·(м/с)

Запитання 9

Поїзд,маса якого становить 2000 тонн,рухаючись прямолінійно,збільшив свою швидкість від 10 м/с до 20 м/с. Визначте зміну імпульсу поїзда.

варіанти відповідей

20000 кг·(м/с)

2 ·107 кг·(м/с)

6 ·107 кг·(м/с)

Запитання 10

Оболонка ракети отримує велику швидкість,якщо

варіанти відповідей

маса палива набагато більша від маси оболонки

маса оболонки набагато більша від маси палива

маси оболонки і палива однакові

Запитання 11

Снаряд масою 3 кг, випущений під кутом 45 ° до горизонту, пролетів по горизонталі відстань 10 км. Якою буде кінетична енергія снаряда безпосередньо перед його падінням на Землю? Опором повітря знехтувати.

варіанти відповідей

4 кДж

12 кДж

150 кДж

не можна відповісти на питання завдання, так як невідома початкова швидкість снаряда

Запитання 12

У скільки разів зростає імпульc тіла при збільшенні його кінетичної енергії в 2 рази?

варіанти відповідей

В √2 рази

В 2 рази

В √3 рази

В 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест