16 липня о 18:00Вебінар: Один день із життя НУШ: створюємо цікавий урок-конспект

Закономірності успадкування ознак

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть набір хромосом, що визначає чоловічу стать людини:

варіанти відповідей

А 44А+ХХ;          

 Б 44А+ХУ;      

  В 22А+ХХ;    

 Г 22А+ХУ.

Запитання 2

Виберіть пару гомозиготних генотипів

варіанти відповідей

А аа, АА;        

Б Аа, Аа;

 В Аа, АА;    

   Г Аа, аа.

Запитання 3

Вкажіть розщеплення за фенотипом, яке спостерігається серед потомків у результатіо схрещуванн дигетерозиготних особин:

варіанти відповідей

А 1:1:1:1;

 Б 9:3:3:1;      

  В 1:3:3:1; ,     

  Г 1:2:2:1.

Запитання 4

Гени яких хвороб людини, зчеплені зі статтю:

варіанти відповідей

А полідактилія; 

 Б гемофілія; 

В альбінізм;  

 Г дальтонізм.

Запитання 5

Закономірності спадковості встановив:варіанти відповідей

  Т. Морган

 Г. Мендель


 М. Шлейден

  Г. Фріз

Запитання 6

Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім'я з проханням з'ясувати, чи дійсно батько є рідним дітям, які живуть у цій сім'ї. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї й отримали такі результати:

у батька група крові 0 (І), у матері - А (ІІ), у старшої дитини - А (ІІ), у молодшої дитини АВ (IV). Укажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

старшій дитині може бути рідним, а молодшій - ні

батьківство можливе стосовно обох дітей

батьківство має бути виключене стосовно обох дітей

молодшій дитині може бути рідним, а старшій ні

Запитання 7

Виберіть рядок у якому розміщені всі правильні варіанти які стосуються схеми схрещування: AAbb×aaBB

- це моно- чи дигібридне схрещування?

- можливі гамети

- особини є гомозиготами чи гетерозиготами за досліджуваними ознаками?

- генотип гібридів при такому схрещуванні


варіанти відповідей

моногібридне, Ab i aB, гетерозигота, АВаВ

дигібридне, Ab i aB, гомозиготами, AaBb;

дигібридне, АА і ВВ, гомозигота, АВаВ

Запитання 8

У результаті аналізуючого моногібридного схрещування були отримані нащадки у відношенні 50 на 50 за кольором пелюстків. Визначте генотип батьківських особин.

варіанти відповідей

AA i Aa

AA i aa

Aa i aa

Запитання 9

Виберіть типи взаємодії алельних генів.

варіанти відповідей

епістаз, полімерія, кодомінування,

полімерія, епістаз,комплементарність,

повне домінування,неповне домінування, кодомінування.

кодомінування,епістаз,комплементарність.

Запитання 10

У рослин один ген визначає висоту рослин( домінантний алель А - висока рослина, рецесивний алель а карликова рослина), а другий ген забарвлення плодів(домінантний алель В -червоні плоди, рецесивний алель-b жовті). В обох випадках домінування повне.

Схрестили дві рослини, з генотипами ААbb і ааВВ.

Виберіть правильні варіанти у відповідному порядку

- серед гібридів першого покоління всі будуть:

- серед гібридів другого покоління карликові рослини з жовтими плодами становитимуть:

-якщо провести аналізуюче схрещування з гібридами першого покоління то серед їх нащадків високі рослини з жовтими плодами становитимуть:

варіанти відповідей

високі та з червоними плодами, 3∕16; 1⁄2.

високі та з червоними плодами; 1∕16; 1∕4.

карликові з жовтими плодами; 1∕4; 1⁄16

Запитання 11

Продовжіть речення

- гени які розташовані в одній хромосомі утворюють .........., кількість груп зчеплення у людини дорівнює.....

- обмін ділянками гомологічних хромосом це ................, цей процес відбувається у ............. мейозу1..

варіанти відповідей

- групу зчеплення, 23;

- кросинговер, профазі;


- групу зчеплення, 46;

- кросинговер, метафаза;


- групу розщеплення, 23;

- коньюгація, прфаза.

Запитання 12

Жінка з номальним зором, у якої батько дальтонік, виходить заміж за чоловіка з нормальним зором. Чи можуть їхні діти бути дальтоніками? Ген дальтонізму рецесивний і зчеплений зі статтю.

варіанти відповідей

вирогідність народження хворої дитини 0%

виригідність народження хворої дитини - 25%, хворим може бути лише хлопчик.

виригідність народження хворої дитини - 25%,хворою може бути лише дівчинка.

Запитання 13

Тип взаємодії неалельних генів, за якого один ген здатен пригнічувати дію іншого:

варіанти відповідей

полімерія

епістаз

кодомінування

плейотропія

Запитання 14

У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, b - коричневе. Зелену самку cхрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча.

варіанти відповідей

0%

25%

50%

100%

Запитання 15

При схрещуванні двох гетерозиготних організмів за повного домінування у нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні:

варіанти відповідей

1:1

3:1

1:2:1

2:1

Запитання 16

Назвіть прізвище вченого, який запропонував назву «генетика»:

варіанти відповідей

Г. Мендель;

 У. Бетсон;

Г. де Фріз;

Т.Х. Морган.

Запитання 17

Оберіть серед наведених генотипів дигетерозиготний:варіанти відповідей

ААВв

 АаВв

ААвв

ааВВ

Запитання 18

Ознака, яка проявляється в першому гібридному поколінні називається:


 


варіанти відповідей

домінантна

рецисивна

гібридна

проміжна

Запитання 19

Хромосомну теорію створив

варіанти відповідей

Т. Морган

Г. Мендель

Ч. Дарвін

Г. де Фріз

Запитання 20

Виберіть типи взаємодії неалельних генів.


 епістаз, полімерія, кодомінування,

 полімерія, епістаз,комплементарність,

 повне домінування,неповне домінування, кодомнування.і

варіанти відповідей

епістаз,полімерія,кодомінування;

полімерія,епістаз,комплементарність;

повне домінування, неповне домінування, кодомінування,

полімерія, повне домінування,кодомінування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест